Val av rekryteringspartner

Kvinna som ler på ett kafé.

Credits: Marjaana Malkamäki / Keksi

En rekryteringspartner kan betydligt lätta arbetsgivarens börda.

Den internationella rekryteringsprocessen behöver inte genomföras på egen hand. Det finns tilläggstjänster som många arbetsgivare använder.

Välj en rekryteringspartner som passar ditt företags behov och syften. Allmänna tilläggstjänster tillhandahålls bland annat av rekryteringsföretag, vilkas tjänster i regel är avgiftsbelagda. Även offentliga tjänster erbjuder stöd för rekrytering och deras tjänster är i allmänhet helt eller delvis avgiftsfria. 

Offentliga tjänster

Vid rekrytering av utländska arbetstagare tillhandahålls viktiga tjänster av bland annat Work in Finland, Business Finland, NTM-centralen, arbets- och näringstjänsterna (AN-tjänsterna), EURES-nätverket samt Skatteförvaltningen och Migrationsverket

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Arbetsgivarrådgivningen för internationell rekrytering Work in Finland 

 

Arbetsgivarrådgivningen för internationell rekrytering Work in Finland hjälper arbetsgivare i frågor som rör rekrytering av utländsk arbetskraft. Arbetsgivarna får information om myndighetsprocesser, anställning av utländska experter, uppehållstillstånd och frågor som gäller etablering. 

 

AN-tjänster 

 

AN-tjänsterna kan som en del av Work in Finland-verksamheten hjälpa dig att hitta en arbetstagare utomlands, ordna utbildning i utreselandet och erbjuda utbildning till stöd för eninternationell arbetsgemenskap.

 

EURES 

 

Det europeiska EURES-nätverket med sakkunniga kan hjälpa dig att bekanta dig med arbetsmarknaden i olika länder, hitta samarbetspartner och att ge råd till utländska arbetstagare som kommer till Finland. EURES sakkunniga kan till och med utföra en del av rekryteringen för arbetsgivarens räkning. Kontakta EURES sakkunniga i Finland. Arbetsgivaren kan lämna in en platsannons som omfattar hela Europa på EURES arbetsförmedlingsportal. Du kan skapa annonsen via Jobbmarknaden

Krediter: Marjaana Malkamäki / Keksi

Krediter: Marjaana Malkamäki / Keksi

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

TE-live 

 

I rekryteringskanalen TE-live.fi möts arbetsgivare och arbetssökande i direktsändning. Arbetsgivaren kan bland annat presentera lediga arbetsplatser, berätta om sin organisation och söka lämpliga arbetstagare i rekryteringssändningar för olika branscher eller företag. Livesändningarna ordnas av AN-tjänsterna. 

 

Se Metatavus rekryteringssändning som inspiration. Du kan få undertexter på svenska från undertext- eller inställningsikonen längst ner i videon

IMAGO 

 

IMAGO-coachningstjänsten hjälper företagen att utveckla arbetsgivarbilden, rekryteringskompetensen och ett ledarskap som stöder mångfald. Här ges praktiska tips och konkreta verktyg! Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla företag som är verksamma i Finland. IMAGO tillhandahålls av AN-tjänsterna. 

Privata tjänster

Tjänsterna från ett professionellt rekryteringsföretag är användbara, eftersom de har erfarenhet och kompetens inom internationell rekrytering. Till exempel känner de till de huvudsakliga branschspecifika rekryteringskanalerna i utreseländerna eller vet hur man organiserar språkutbildning i Finland just för ditt företags behov. De kan ha många användbara rekryteringsverktyg tillgängliga. 

 

En rekryteringspartner kan lätta arbetsgivarens börda avsevärt, och hantera till exempel lejonparten av hela rekryteringsprocessen från platsannonsen till intervjuerna. Om organisationen använder sig av en färdig tjänst har den fortfarande ansvaret för introduktionen och de lagstadgade skyldigheterna. 

 

Samarbetspartner kan också hjälpa till med omlokalisering och myndighetsärenden, kulturell coachning eller för att skapa ett långsiktigt engagemang. Du kan få hjälp av rekryteringspartner oavsett om det är fråga om rekrytering av en eller flera personer, projektarbete eller en fast anställning. Företagen är också vana vid att arbeta efter en snabb tidsplan. 

 

Vid val av partner är det viktigt att utförligt diskutera önskemålen gällande de sökande och att i detalj komma överens om vad rekryteringsföretagets tjänster omfattar och kostar. Fråga andra arbetsgivare inom branschen och dina nätverk om rekommendationer och erfarenheter! 

 

På vår webbplats hittar du en lista över pålitliga privata företag som tillhandahåller rekryteringstjänster i Finland. Alla aktörer som listas har certifieringen Pålitlig partner. Om ditt företag erbjuder internationella rekryteringstjänster och du vill ha det listat på webbplatsen, registrera företaget som tjänsteleverantör

Handbok för internationell rekrytering