Hitta en expert och tillstånds

Lön till experter

Woman and man on a street talking

Hire the employee

Get acquainted with the key aspects of the employment contract, probationary period, taxation, and grounds for dismissal. Demonstrate your skills as a leader of a diverse team and be prepared to share the above-mentioned information with the employee.

Man som arbetar ute på ett kafé

Stöd för avlöning

Vilka stödformer eller andra arrangemang skulle vara lämpliga för din organisation? Ta del av alternativen.

Fyra personer sitter på en soffa och pratar

Rättigheter och skyldigheter

Känn till arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter och se till att den internationella experten känner till sina egna.

Läs mer