Användningen av webbplatsen workinfinland.com förutsätter att du godkänner följande villkor (nedan kallade villkor). När du öppnar denna webbplats förbinder du dig att iaktta dessa användarvillkor. Du får inte använda webbplatsen om du inte godkänner dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst genom att uppdatera dem på webbplatsen. 
 
Enskilda webbplatser eller tjänster som finns på denna webbplats kan vara förknippade med separata användarvillkor. I detta fall tillämpas också de aktuella specialvillkoren på dessa webbplatser eller tjänster. 

Tillgänglighet

Vi strävar efter att erbjuda digitala tjänster som kan användas av alla oavsett förutsättningar. Tillgänglighet förbättrar kvaliteten på digitala tjänster och främjar tillgången till offentliga tjänster för alla. Läs gärna mer om Business Finlands tillgänglighetsstandarder.  

Informationens riktighet

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att all information som tillhandahålls av oss på webbplatsen är korrekt. Hör av dig till oss om du hittar felaktig information på webbplatsen, så korrigerar vi den så snart som möjligt om vi samtycker. Om informationen tillhandahålls direkt av tredje part kan vi be sådan tredje part att korrigera den eller be dig att kontakta sådan tredje part direkt. Du bör självständigt verifiera all information innan du litar på den. 
 
Vi gör inga utfästelser om att informationen är korrekt och uppdaterad eller fullständig och tar inget ansvar för förlust eller skada som orsakas av felaktig information. Denna webbplats innehåller mycket information, och den innehåller oundvikligen fel, särskilt eftersom informationen kan komma från olika källor. Datum och tidpunkt för händelser kan ändras och återkallanden kan ske. Vi rekommenderar att du kontrollerar direkt med arrangörerna av det aktuella evenemanget innan du vidtar några åtgärder. 

Workinfinland.com som en plattform för olika slags tjänster

På olika delar av webbplatsen tillhandahålls inte innehållet av Business Finland, eller tjänsterna utförs inte av Business Finland, utan av våra partner som vanligtvis är offentliga aktörer som arbetar på Arbets- och näringsministeriets administrativa avdelning. För användning av tjänster eller information som tillhandahålls av våra partner kan den specifika partnerns separata procedurer och användarvillkor gälla, vilket anges i den relevanta delen av webbplatsen, som användaren samtycker till att följa. Vi tar inget ansvar för våra partners innehåll eller tjänster. 

Förteckningar

Vi kan också tillåta aktörer inom den privata sektorn att tillhandahålla information om sig själva på vår webbplats, till exempel för att upprätta en förteckning/förteckningar över sina tjänster, lediga jobb eller andra angelägenheter. Registreringen på vår webbplats kan vara förenad med förhandsvillkor som beskrivs i detalj någon annanstans på webbplatsen och som kan variera. Vi övervakar dock inte privata aktörer och vi är inte på något sätt ansvariga för deras reklam eller övriga information eller andra tjänster som de tillhandahåller. Vi kommer inte heller att göra några rekommendationer om dem. Alla affärer eller avtal ingås mellan dig och de privata aktörerna och Business Finland är inte part i någon sådan handel.

Länkar på webbplatsen

Om webbplatsen innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster har vi inget ansvar för innehållet eller tjänsterna på den tredje partens webbplatser. Användningen av tredje parts webbplatser sker helt på egen risk. Läs användarvillkoren och godkänn dem innan du använder webbplatsen. 

Begränsad licens att använda webbplatsen

Det går att surfa på webbplatsen med en dator eller motsvarande enhet, delar av den kan skrivas ut och material på webbplatsen kan lämnas ut och delas.  Användning av sidorna eller materialet på webbplatsen för andra än icke-kommersiella ändamål är förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från oss eller de partner som tillhandahåller informationen eller tjänsterna. 
 
Innehållet och bilderna på webbplatsen är vår eller våra partners egendom och är skyddade av internationell upphovsrättslagstiftning om inte annat anges.  Meddelanden som publiceras av Business Finland och andra dokument som är avsedda att offentliggöras får användas för offentlig kommunikation under förutsättning att informationskällan anges vid användningen. 
 
Otillåten användning eller distribution av material på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller andra juridiska skyddsrättigheter och medföra straff eller skadeståndsansvar. 
 
Alla namn, illustrationer, logotyper och varumärken som förekommer på denna webbplats tillhör oss eller våra partner. Det är förbjudet att kopiera, överföra, distribuera, lagra eller på annat sätt använda dem utan föregående skriftligt tillstånd från oss eller våra partner. 

Ansvar

Om inte annat anges i tillämplig tvingande finsk lagstiftning tillhandahåller vi webbplatsen till våra användare ”i befintligt skick” och förbehåller oss rätten att ändra sidorna eller begränsa åtkomsten till dem när som helst. Vi garanterar inte felfri eller oavbruten drift av webbplatsen och ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som orsakas av användningen av webbplatsen. 
 
Vi ger ingen garanti för materialets lämplighet för ett visst ändamål, och vi ansvarar inte för skador som orsakas av att informationen på webbplatsen används. 

Material som du har lämnat till oss

Om du lämnar in material som vi inte har efterfrågat (som feedback) till oss via e-post eller via webbplatsen, ger du oss rätt att använda och lämna ut det inlämnade materialet utan ersättning såvida inte annat avtalats. Sådant material kan användas, kopieras, distribueras, modifieras, utvecklas eller användas på annat sätt. 
 
Du godkänner och bekräftar att materialet du skickar till webbplatsen ägs av dig eller att du har tillstånd att skicka det, och att materialet inte är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering. Vi kräver också att du har vidtagit försiktighetsåtgärder för att upptäcka och ta bort eventuella virus från det inlämnade materialet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort material som skickats till webbplatsen. 

Cookies

Work in Finland använder olika tekniska applikationer på sin webbplats. Dessa omfattar cookies som används för att samla in och registrera information om onlinebeteende och använda tjänster. Syftet med cookies och informationsinsamlingen är att förenkla analysen av onlinetrafiken och därigenom kunna förbättra kundupplevelsen på webbplatsen. 

  

Du kan hitta allmän information om våra vanliga cookies nedan och få detaljerad information på denna webbplats cookiesida. 

  

Nödvändiga cookies och analyscookies 

  

Google Tag Manager 

Google Tag Manager används för att hantera och aktivera olika taggar och dela delar av koden till vår webbplats. 

  

Siteimprove 

Siteimprove används för att samla in statistik över hur webbplatsen används. Lär mer om vilka cookies Siteimprove använder

  

Google Analytics 

Data som samlas in genom webbanalys används för att utveckla webbplatsen. Den insamlade informationen hjälper oss att förstå webbplatsanvändarnas behov och anpassa användarupplevelsen. Läs mer om vilka cookies Google Analytics använder

  

  

Marknadsföringscookies 

  

Meta-cookies 

Vi använder cookies för att spåra aktivitet på Metaplattformar som Facebook och Instagram. Dessa cookies visar oss inte vem som besöker webbplatsen men hjälper oss att skapa målgrupper för vilka vi kan visa exakt riktat innehåll på webbplatsen. Läs mer om Meta-cookies

  

LinkedIn-cookies 

Vi använder cookies för att spåra aktivitet på LinkedIn. Dessa cookies visar oss inte vem som besöker webbplatsen men hjälper oss att skapa målgrupper för vilka vi kan visa exakt riktat innehåll på webbplatsen. Läs mer om LinkedIn-cookies

Gällande lagstiftning

För användarvillkoren gäller finsk lagstiftning utan hänsyn taget till motstridiga lagprinciper. Vid tvister om dessa användarvillkor som inte kan lösas genom förhandling samtycker du till att eventuella anspråk och/eller tvister exklusivt avgörs av Helsingfors tingsrätt i Finland.