Fördelar

En engagerad och välmående expert bidrar positivt till företagets resultat. Hjälp till med integrationen.

Kvinna och man på en gata som pratar.

Expertens myndighetskontakter

Myndighetskontakter skapar en grund för att leva och arbeta i Finland. Stöd en arbetstagare som anländer till Finland genom att hjälpa till med till exempel ansökan om personbeteckning och skattekort. Råd och information till arbetsgivaren angående den internationella expertens myndighetskontakter när hen anländer till Finland. 

Två personer i arbetskläder.

Etableringen av experten i Finland

Att flytta till ett nytt land kan vara en spännande upplevelse, och samtidigt har experten många praktiska angelägenheter att sköta. Som arbetsgivare bör du hjälpa och se till att det går bra för experten att flytta och börja leva i Finland. Etableringstjänster finns att tillgå. 

Föräldrar och barn på stranden

Expertens integration i Finland

Satsa på att en person som rekryterats från utlandet trivs på sin nya hemort, både på jobbet och på fritiden. Detta binder experten till ditt företag och det omgivande samhället. Familjens och makans eller makens trivsel är avgörande. Läs tips på hur du kan behålla experten i företaget och i området! 

Fördjupa dina kunskaper