Rekryterande testning av yrkesskicklighet

Varvsarbetare.

Med hjälp av tjänsten Rekryterande testning av yrkesskickligheten hittar du yrkeskunniga personer inom teknologiindustrin i EU- och EES-länderna.

Rekryteringstjänsten erbjuder företag inom teknologiindustrin ett effektivt och tillförlitligt sätt att bedöma och välja ut de bästa arbetssökande för lediga tjänster. Tjänsten är specialiserad på rekrytering av talanger inom elektronik- och elindustrin, maskin- och metallvaruindustrin, metallbearbetning, planering och konsultering samt IT-branschen. 

 

Med hjälp av tjänsten Rekryterande testning av yrkesskickligheten hittar du yrkeskunniga personer inom teknologiindustrin i EU- och EES-länderna. Tjänsten hjälper till att säkerställa att de personer som väljs uppfyller arbetsgivarens krav på kompetens och klarar av sina arbetsuppgifter framgångsrikt i Finland. 

 

Spara tid och resurser i rekryteringsprocessen och undvik rekryteringsfel.  

Business Finland. - Business Finland.

Staten står för 50 procent av kostnaderna för tjänsten.

Credits: Business Finland.

Vad ingår i tjänsten?

Tjänsten Rekryterande testning av yrkesskickligheten omfattar många enskilda tjänster och du kan välja en del av dem eller alla. En tjänsteleverantör som är specialiserad på rekrytering kan till exempel börja med marknadsföring av lediga arbetsplatser inom EU- och EES-området. Tjänsteleverantören kan också ta emot ansökningar samt göra ett första urval och arbetsintervjuer.  

 

Tjänsteleverantören presenterar lämpliga talanger för arbetsgivaren. De som rekryteras är yrkeskunniga med specialkompetens inom branschen. När rätt personer har hittats testas deras yrkeskompetens i ursprungslandet. Kompetensen kan identifieras antingen på plats eller med hjälp av digitala testverktyg. Typiska frågor som ska bedömas är personens utbildning och arbetserfarenhet, problemlösningsförmåga, teamarbetsberedskap och andra nödvändiga kompetenser. 

 

Dessutom är det möjligt att ordna en introduktion till den framtida arbetsplatsen, det finländska arbetslivet, samhället och kulturen redan i avgångslandet för dem som rekryteras och deras partner. Även studier i finska eller svenska är möjligt. 

 

För den rekryterande organisationen är det möjligt att ordna träning av arbetsgemenskapen för mottagning och introduktion av talanger från utlandet. 

 

Målet är i första hand att säkerställa att kompetensen hos talangen svarar mot organisationens behov i Finland samt att hjälpa arbetsgivaren att välja de lämpligaste talangerna bland de sökande. Dessutom vill man stödja inflyttningen av dem som rekryteras samt deras arbetsstart i Finland, så att den blir så smidig som möjligt – både för den anställde och för den eventuella medflyttande familjen, och naturligtvis för arbetsgivaren.   

Genomförande av tjänsten

Tjänsten skräddarsys efter arbetsgivarens och de rekryterade talangernas behov. Man kommer överens med arbetsgivaren om målen, innehållet, varaktigheten och sättet att genomföra tjänsten.  

 

NTM-centralen hjälper till med planeringen, genomförandet och uppföljningen av tjänsten. Upphandlingskontraktet ingås mellan arbetsgivaren, NTM-centralen och tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören väljs ut bland de tjänsteleverantörer som är godkända för ett dynamiskt inköpssystem.  

 

Tjänsteleverantören kartlägger arbetsgivarens behov innan tjänsten planeras och genomförs. Tjänsten planeras enligt arbetsgivarens behov och arbetsgivaren kan påverka dess innehåll.   

 

Rekryterande testning av yrkesskickligheten ger arbetsgivaren en enhetlig servicestig för rekrytering av talanger från utlandet. Tjänsten lämpar sig för både små och stora företag, inklusive arbetsgivare inom den offentliga sektorn.  

 

Rekryterande testning av yrkesskickligheten är behovsprövad och avgiftsbelagd. Tjänsten finansieras av arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen tillsammans.   

Fördelar för arbetsgivaren

Fokusera på kärnarbetet och låt oss hitta den kompetens inom teknologiindustrin som du behöver. 

  • Du hittar skickliga och motiverade yrkeskunniga personer. Du får en arbetstagare som är så väl förberedd som möjligt till Finland. 

  • Som arbetsgivare lär du dig av en mångsidig arbetsgemenskap. Du får vägledning och stöd i olika skeden av den internationella rekryteringen. 

  • Staten står för 50 procent av kostnaderna. 

Gör så här

Smid medan järnet är varmt och kontakta Work in Finlands arbetsgivarrådgivning för internationell rekrytering. I rådgivningen får du veta mer om tjänsten, varefter en företrädare för NTM-centralen inom ditt område gör en närmare bedömning av dina behov tillsammans med dig. Rådgivningen betjänar riksomfattande vardagar kl. 9–15. Ring 0295 016 770 eller skicka ett meddelande till tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi, så får vi veta mer om tjänsten och kommer igång med den.

 

Läs också broschyren Osaavaa työvoimaa Euroopasta (Kvalificerad arbetskraft från Europa) (på finska).