EURES tjänster

Kvinna som arbetar på flygplatsen leende.

EURES hjälper arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra i Europa.

I tjänsten finns över 3 000 000 arbetsplatser, ett nätverk med 1 000 rekryteringsexperter, över 800 000 meritförteckningar per sektor och 5 000 registrerade arbetsgivare. Hitta en toppexpert till ditt företag i Europa! 

EURES omfattar rekryteringsevenemang och en arbetsförmedlingsportal.

Credits:

Vad är EURES?

EURES (European Employment Services) är ett omfattande europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar och en offentlig högklassig tjänst. Det är enkelt att rekrytera EU-medborgare eftersom arbetstagarnas rörlighet är fri och arbetstillstånd inte behövs. Syftet med tjänsten är tydligt: att hjälpa arbetsgivare att hitta de bästa talangerna och arbetstagare att hitta ett drömjobb. 

Vilket stöd ger EURES-nätverket?

EURES-nätverket hjälper ditt företag när du rekryterar arbetstagare från Europa. Nätverket erbjuder stöd till arbetsgivare i olika skeden av rekryteringen och lokala EURES-rådgivare letar efter de lämpligaste lösningarna genom nätverket.  

EURES-sakkunniga kan hjälpa till med bland annat 

  • planering och inledande av rekrytering 

  • val av och kontakt med ett lämpligt målland 

  • svar på förfrågningar, mottagande av ansökningar och urvalsförfarande. 

Three people discussing.

Evenemangen European Job Days

European Job Days (EJD) och European Online Job Days (EOJD) är populära rekryteringsevenemang som samlar företag och experter från olika branscher antingen på plats i mållandet eller virtuellt. Som arbetsgivare får du möjlighet att presentera ditt företag och företagets lediga arbetsplatser och vid behov intervjua lämpliga kandidater. Deltagandet är framgångsrikt och flera finländska företag har rekryterat internationella experter från mässan.  

Arbetssökarportalen och CV-banken

Anmäl en ledigt arbetsplats på ditt företag på EU-nivå! När du anmäler en arbetsplats på Arbetsmarkandstorget, kan du välja att vara synlig för hela Europa. Då går anmälan vidare till EURES arbetsförmedlingsportal, där den ses av ett stort antal arbetssökande inom den önskade branschen. I portalen kan du också bläddra bland och söka efter lämpliga kandidater i EURES omfattande CV-bank. Du måste registrera dig i portalen.

 

Läs anvisningarna om hur du hittar arbetstagare i portalen. Notera att videon är på engelska.

Ekonomiskt stöd till rekrytering

Söker du en talang till ditt företag, men har svårt att hitta en sådan i Finland? Targeted Mobility Scheme (TMS) är ett EU-program som stöder små och medelstora företag att rekrytera arbetstagare från EU-länderna samt från Norge och Island. Programmet omfattar även praktik och lärlingsutbildning. TMS erbjuder ekonomiskt stöd till rekryteringsprocessen och integrationen av talangerna. 

 

Stöd kan beviljas till en liten eller medelstor arbetsgivare med högst 250 anställda eller ett företag som 

  • är lagligt etablerat (registrerat) i ett EU-land 

  • behöver sådana experter som inte finns i det egna landet 

  • är redo att ingå ett anställningsavtal på minst sex månader (arbetstid minst 50 procent av branschens normala arbetstid) och vars löne- och arbetsvillkor stämmer överens med kollektivavtalet. 

Man kan också få ekonomiskt stöd för utbildnings- och etableringskostnader när man erbjuder nya arbetstagare introduktion i arbetet, språkundervisning och/eller hjälp för etablering. 

Ta kontakt