Träffa partner

Arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet är en del av statsrådet och skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt genom att fokusera på att hitta kvalificerade personer till högkvalitativa jobb och öka produktiviteten och sysselsättningen.

 

Läs mer

UF-centret

UF-centret ger direkt stöd till NTM- och AN-centraler i Finland och ansvarar för effektivisering av administrativa uppgifter och verksamheter samt övervakning av genomförandet av olika projekt. UF-centret och Arbets- och näringsministeriet står också gemensamt bakom tjänsten Jobbmarknaden, som erbjuder arbetstillfällen och som tjänster för arbetsgivare.

 
Läs mer 

EURES

Huvudmålen för EURES (European Employment Services) är att öka transparensen och informationen om arbetsmöjligheter, förbättra levnads- och arbetsvillkor över gränserna, hjälpa till med arbetsförmedling och rekrytering och underlätta samarbetet mellan medlemsorganisationer och intressenter.

 

Läs mer

Migrationsverket/Migri

Migrationsverket fattar beslut om ärenden som gäller immigration, asyl, flyktingskap och medborgarskap och svarar för driften av mottagningssystemet i Finland. Myndigheten svarar för genomförandet av den finska invandringspolitiken och arbetar för välordnad invandring, god administration och mänskliga och grundläggande rättigheter.

 

Läs mer

Arbets- och näringsbyråerna/AN-byråer

Arbets- och näringsbyråerna är en statlig myndighet som organiserar och tillhandahåller arbets- och näringslivstjänster. AN-byråernas tjänster är avsedda för arbetssökande, arbetsgivare och företagare i Finland. 

 

Läs mer

Business Finland

Business Finland skapar välstånd och välbefinnande i Finland genom att påskynda företagens hållbara tillväxt. Business Finland hjälper våra kundföretag att växa och lyckas globalt, utveckla framtidens lösningar och modigt förnya sin affärsverksamhet. Business Finland är en offentlig aktör och en del av Team Finland-nätverket.

 

Läs mer

Närings-, trafik och miljöcentralen

Närings-, trafik och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att ha hand om statsförvaltningens uppgifter som hänför sig till verkställande och utveckling i sin region. Finland har totalt 15 NTM-centraler som har till uppgift att främja regional konkurrenskraft, välbefinnande och hållbar utveckling samt att motverka klimatförändringarna.

 

Läs mer