Bekanta dig med gratis arbetsgivarrådgivning

Man ler på jobbet.

Credits: Markus Pentikäinen / Keksi

På den här sidan hittar du information om internationell rekryteringsrådgivning för arbetsgivare och reksvar på de vanligaste frågorna om tjänsten.

Kompetensbristen löses av tillsammans

Sammandragningen av den finska ekonomin och ökningen av arbetslösheten är aktuella hösten 2023. Samtidigt brottas företagen med brist på kvalificerad arbetskraft. Enligt uppskattningar kommer lågkonjunkturen att bli kortvarig och ekonomin förväntas återhämta sig. Behovet av kvalificerad arbetskraft kan nå sin topp och att hitta tillräckligt med arbetskraft kan visa sig vara en utmaning i Finland.

 

Om rekrytering av en utländsk anställd, vare sig den kommer från Finland eller utomlands, är ett ämne som övervägs i din organisation, är du inte ensam. På Work in Finland internationell rekryteringsrådgivning för arbetsgivare känner vi till företagens internationella rekryteringsprocesser och vi finns här för att hjälpa dig.

 

Låt oss gå igenom din situation tillsammans!

 

Work in Finlands kostnadsfria, rikstäckande rådgivningstjänst hjälper dig med alla praktiska frågor som rör rekrytering av utländsk arbetskraft samt omplacering och bosättning av anställda. Vi erbjuder information, support och vägledning till företag av alla storlekar, oavsett bransch. Vi har hjälpt många organisationer att komma igång när den första rekryteringen fortfarande är under övervägande.

 

Via telefon 

Ring 0295 016 770. Vi har telefon på vardagar kl 9-15. Numret har en återuppringningstjänst utanför jourtid. 

 

Via e-post 

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till oss: tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi

Vi kan internationella rekryteringsprocesser

En rikstäckande tjänst för alla som ansvarar för rekrytering

Arbetar du till exempel som rekryterare, företagare, på en läroanstalt, eller i annan offentlig organisation, eller som VD eller HR-chef?

 

Vi ger råd till alla arbetsgivare som är verksamma i Finland, oavsett region, organisations storlek eller bransch. Våra experter är bekanta med de typiska processerna för företag som rekryterar i Finland från många branscher. Vi tar emot samtal från bland annat små och medelstora företag, utbildningsinstitutioner och andra offentliga organisationer. Tjänsten är tillgänglig i hela Finland och är gratis för alla.

 

Om du har att göra med att anställa en utländsk anställd, vare sig det är för första gången eller som en mer erfaren yrkesman, är du välkommen att kontakta oss! Vi kan hjälpa dig med att komma igång, klargöra nödvändiga åtgärder och guida dig till rätt källor, så att du tryggt kan gå vidare med ärendet.

Vilka typer av frågor kan ställas genom tjänsten?

One-stop shop taktik

Work in Finland internationell rekryteringsrådgivning för arbetsgivare hjälper arbetsgivare som är verksamma i Finland med alla frågor som rör rekrytering av utländsk arbetskraft. Frågorna kan handla om att anställa utländska medarbetare som bor utomlands eller som redan har bosatt sig i Finland. Frågorna kan röra hela rekryterings- och immigrationsprocessen eller en viss del av den.

 

Du kan få aktuell information från våra specialister, såsom:

 

• Uppehållstillstånd, visum eller andra officiella processer: Vilka aktörer är involverade i rekryteringen av en utländsk anställd? Vilka tillståndsärenden ska beaktas?

• Att anställa en utländsk anställd: Vilka ärenden ska arbetsgivaren ta hand om?

• Frågor i samband med bosättningen av anställda: Vilka ärenden ska den anställde ta hand om när han bosätter sig i Finland? Hur kan du stötta dina anställda med myndighetsbesök och öppnande av bankkonto? Vilka åtgärder kan du vidta för att göra en anställds flytt till Finland smidig och okomplicerad? Hur kan du hjälpa anställda att känna sig mer bekväm?

 

Du kan också fråga oss om att anställa utländska studenter och säsongsarbetare.

 

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Är rådgivningen kostnadsbelagd?

Själva rådgivningen är kostnadsfri. Priset för att ringa telefontjänsten beror på ditt abonnemangsavtal (lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift). Priset gäller även kötiden. Om du använder ett samtalspaket bör du kontrollera med din operatör om samtal som börjar med 0295 ingår. 

Vem är tjänsten avsedd för?

Arbetsgivarrådgivningen för internationell rekrytering Work in Finland betjänar riksomfattande alla arbetsgivare som är verksamma i Finland, oavsett företagets storlek eller bransch. 

 

Arbetsgivare som planerar sin första internationella rekrytering samt små och medelstora arbetsgivare med begränsade personalresurser har särskild nytta av rådgivningen. Vi hjälper alla som är ansvariga för rekrytering eller HR-funktioner. 

Hur fungerar tjänsten?

Våra sakkunniga arbetar personligen och konfidentiellt per telefon och via e-post i frågor som rör internationell rekrytering. Arbetsgivare kan ringa 0295 016 770 eller skicka e-post till tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi. Vi har öppet på vardagar kl. 9–15. Numret har en återuppringningstjänst utanför jourtid. 

Är rådgivning en offentlig tjänst?

Arbetsgivarrådgivningen är en myndighetstjänst som ingår i programmet Talent Boost och det mer omfattande statliga tjänstepaketet Work in Finland. 

Vilka tjänster tillhandahåller rådgivningen?

Vi erbjuder information, stöd och vägledning kring rekrytering av internationella arbetstagare, anställnings- och tillståndsprocesser samt flytt till och etablering i Finland. Du kan också fråga om anställning av utländska studenter eller arbetstagare som redan befinner sig i Finland. Säg adjö till oändligt googlande och telefonbingo! 

 

Vi svarar på dina frågor och hittar den information du behöver. Vi hänvisar dig även till andra användbara tjänster. Av oss kan du få personlig och praktisk hjälp i alla steg och detaljer som rör anställning av en utländsk arbetstagare. 

”Särskilt tack för den fantastiska hjälpen: verkligen ett proaktivt, kunnigt och varmt agerande.” – Kundrespons

Credits:

Vilka tjänster är inte tillgängliga?

Vi är ingen arbetsförmedling, men vi berättar gärna om tjänster som erbjuder arbetsförmedling. Vi kan inte inleda myndighetsärenden inom rådgivningen. Vi vidarebefordrar kontakterna till rätt ansvarig myndighet. 

 

Vi ger inte råd i frågor som rör arbetarskyddet eller anställningsförhållandet eller i frågor som rör andra länders lagstiftning. 

På vilka språk erbjuds rådgivning?

Vi betjänar på finska, svenska och engelska. 

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Dataskyddsbeskrivning

Bekanta dig med arbetsgivarrådgivningen för internationell rekrytering Work in Finlands dataskyddsbeskrivning.  

Lämna respons

Du kan också lämna respons på arbetsgivarrådgivningen för internationell rekrytering Work in Finland.