Integration i Finland

Föräldrar och barn på stranden.

Credits: Marjaana Malkamäki / Keksi

Tips: skriv ”Spouse program + område” på sökmotorn

Det är viktigt att tänka på vad som får en internationell expert att stanna, när hen och hens familj har kommit i gång med vardagen i sitt nya hem.

Långvariga anställningar är önskvärda och fruktbara för de flesta företag – liksom för de anställda. Satsa på att en person som rekryterats från utlandet trivs i och binder sig till den nya omgivningen, både på jobbet och på fritiden. Gör ditt bästa för att experten ska känna sig som en del av gemenskapen. Familjens trivsel och etablering är en viktig faktor för att experten ska känna sig hemma i Finland. 

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Mångfald 

Grunden för att en expert ska trivas och engagera sig är att förstå mångfalden och besitta förmågan att leda mångfald. 

 

Mångfald innebär att arbetstagarna är individer som till exempel är av olika ålder och kön samt kommer från olika kulturella, språkliga, pedagogiska, erfarenhetsmässiga, etniska, religiösa eller andra bakgrunder. 

 

Bygg upp en arbetskultur och en arbetsmiljö som tar hänsyn till olika människor. Ge de internationella experterna introduktion, så att de tar till sig den nya arbetskulturen och organisationens arbetsmetoder. Se också till de mjuka värdena, t.ex. att internationella arbetstagare inte hamnar utanför de informella sociala aktiviteterna eller kaffebordsdiskussionerna på arbetsplatsen. 

 

Inkluderande ledarskap är viktigt, så se till att organisationens chefer har aktuella ledarskapskunskaper. På så sätt blir mångfalden en tillgång för företaget.  

 

Ditt företag uppnår det bästa resultatet när arbetsgemenskapen mår bra och alla som hör till den betraktas som likvärdiga medlemmar. 

 

Du kan läsa mer om mångfald till exempel i statsrådets handbok om mångfald eller på webbplatsen för Work in Finland. Du kan få gratis stöd för ledning av mångfald genom IMAGO-coachningar

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Språk

Finska och/eller svenska är en viktig integrationsfaktor. Expertens erfarenheter av att lyckas, självsäkerhet och delaktighet ökar när hen kan uttrycka sig på det lokala språket. Detta förbättrar både arbetsgemenskapens funktion och expertens möjligheter att integreras i det finländska samhället till exempel genom hobbyer. Med hjälp av språkkunskaper kan man skapa vänskapsförhållanden, vilket underlättar förståelsen av det finländska samhället och kulturen. 

 

I forskningsprojektet Tulevaisuuden Suomen tekijät har det framkommit att språkmuren är ett av de största hindren för integration. Hjälp din expert att ta sig över detta hinder. Fundera på hur du bäst hjälper experten att lära sig språket på arbetsplatsen. Är din arbetsgemenskap redo för flerspråkighet och för att stödja internationella arbetstagare att förbättra sin finska eller svenska? Kan man använda lite arbetstid för att studera språket? 

 

Hänvisa experten till eller ordna själv språkutbildning. Information om språkutbildningar erhålls från offentliga och privata aktörer i området. Ta exempelvis del av tjänsten arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska, som företaget kan få hjälp att genomföra.  

 

Språkboost erbjuder tips och material för en fungerande flerspråkighet på arbetsplatsen, såsom stöd för finska, svenska och engelska. På webbplatsen finns bland annat självstudiematerial, videor, en blogg, tips på hur du kan lära dig språk på jobbet, verktyg för att planera och vägleda språkstudier samt pedagogiskt material. 

Make/maka och familj

Maken eller makan och familjen spelar huvudrollen i expertens trivsel. Enligt en undersökning bidrar familjemedlemmar väsentligt till flytten utomlands. Det lönar sig alltså att stödja familjemedlemmarna!  

 

I allt större utsträckning är även maken eller makan till en internationell expert ett högt kvalificerat proffs som vill främja sin egen karriär i Finland. Svara på deras frågor redan under rekryteringsprocessen. Som arbetsgivare kan du på den nya hemorten hjälpa dem att skapa kontakter med potentiella andra arbetsgivare i ditt eget nätverk samt erbjuda språk- och/eller kulturutbildning. Bjud in familjen också till sociala evenemang i arbetsgemenskapen. 

 

Det är bra att tipsa make eller maka om mentorprogram och aktiva grupper på sociala medier. I din stad kan det finnas stödverksamhet för make eller maka som ordnas av en stad, högskola eller någon annan instans. Tips: skriv ”Spouse program + område” på sökmotorn.  

 

Expertens make eller maka kan ha rätt tillAN-tjänsternas sysselsättningstjänster samt få tjänster som stöder integration och sysselsättning även från kommunen. Inledande integrationstjänster för invandrare är bl.a. handledning och rådgivning, inledande kartläggning, integrationsplan och integrationsutbildning. En make eller maka som deltar i integrationsutbildning kan ha möjlighet att få FPA:s arbetslöshetsförmån. 

 

Mer information om möjligheterna och tjänsterna för makar kan du få från offentliga aktörer i området och från internationella nätverk, t.ex. städer, högskolor, AN-tjänster, EURES-sakkunniga, International House eller medborgarorganisationer. Ta reda på utbudet i ditt område! 

Barn

Skapandet av en god framtid för barnen är en stor dragkraft för Finland, och en väsentlig del av detta är utbildningssystemet och ett tryggt samhälle. Berätta för barnfamiljer om den finländska småbarnspedagogiken, daghem, förskola och skola. Påminn dem också om grundläggande tjänster, såsom rådgivningar och familjehälsovård samt om att en familjemedlem till en anställd som bor permanent i Finland har rätt till social trygghet i Finland och till FPA:s förmåner på vissa villkor. 

 

Regionala aktörer, såsom städer och International House, tillhandahåller information om familjefrågor. Du får ett preliminärt informationspaket i Handbok för internationell rekrytering.  

Balans mellan arbete och fritid

Alla faktorer som binder experten till Finland kan inte skaffas i form av utbildning eller erbjudas som stöd. En viktig sådan faktor är det finländska arbetslivet i sig självt, till vilket hör bland annat låg hierarki, lättillgängliga chefer samt förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta är självklarheter för finländarna, men så är det inte på det internationella planet. 

 

Forskningsprojektet Tulevaisuuden Suomen tekijät och Starias utredning kommer till samma slutsats: internationella experter väljer inte Finland för pengarnas skull, utan för den utmärkta balansen mellan arbetsliv och fritid. Enligt Starias utredning upplever invandrare det finländska arbetslivet mindre prestationsinriktat, tävlingsinriktat och över huvud taget mindre stressigt än arbetslivet i det gamla hemlandet. Till Finland kommer man för att få livskvalitet och vara lycklig. Detta är en trumf som är värd att visa experten rent konkret. 

 

Undersökningarna visar att experter sätter högt värde på att de har tid för sig själva och sin familj i vardagen. Du kan till exempel visa din expert vilka hobbymöjligheter det finns. Det finns också gott om kulturella aktiviteter i de finländska städerna.  

 

Skapa förutsättningar för den internationella experten att leva ett meningsfullt liv där han eller hon upplever sig vara en respekterad och jämlik del av samhället och kulturen. På så sätt stannar experten också kvar i ditt företag under en lång tid. 

Länkar som stöd för att skapa engagemang 

Det finns mycket stöd för arbetsgivaren i att skapa engagemang. Bekanta dig till exempel med de regionala tjänsterna (LINK: 6.9).  

International House finns runt om i Finland, bland annat i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio, Joensuu och Uleåborg. De samlar in information och hjälper regionalt i frågor som rör internationell rekrytering, t.ex. etableringstjänster. 

Handbok för internationell rekrytering