Arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska

Internationella studenter som samarbetar

Har ditt företag internationell personal som behöver stöd i finska eller svenska? Anordna en skräddarsydd arbetsspråksutbildning!

Som Riku säger nedan kan utmaningarna övervinnas och detta gäller särskilt språkkunskaperna. Undervisningen i arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska fokuserar på till exempel fackspråk, kommunikationssituationer, kundservicesituationer, anvisningar om säkerhet i arbetet eller andra kommunikationssituationer och kommunikationsanvisningar på arbetsplatsen.  

Business Finland. -  Business Finland.

Ökade språkkunskaper förbättrar arbetsplatsens kommunikation och funktion

Credits: Business Finland.

Varför lönar det sig med språkutbildning?

Att utveckla språkkunskaperna är till nytta för arbetstagarna och arbetsgivaren, eftersom det kommer att förbättra kommunikationen och effektiviteten i arbetsgemenskapen. Utländska arbetstagare kan delta och integreras bättre i arbetsgemenskapen när de kan uttrycka sig även på finska eller svenska. En stark arbetsgemenskap och god internation skapar ett positivt klimat som kan öka arbetstagarnas engagemang. 

Till vilka företag riktar sig utbildningarna?

Utbildningen planeras utifrån företagets och utbildningsdeltagarnas behov för att exakt motsvara företagets mål. Utbildningarna är anpassade till behoven hos företag av alla storlekar. Också den offentliga sektorn kan använda sig av tjänsten. 

 

Arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska lämpar sig för användning i olika skeden av företaget och i synnerhet när det sker förändringar i verksamheten som kräver att företagarens och/eller personalens yrkeskompetens uppdateras. 

 

Minimilängden för både arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska är i regel 70 lektioner. Minimilängden kan dock anpassas efter företagets behov. Den typiska utbildningstakten är mellan två och fyra lektioner en eller två gånger i veckan. Arbetsgivaren kan välja bland över 30 tjänsteleverantörer. 

Finansiering av utbildningen

Utbildningen finansieras i samarbete med arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen – det är alltså ett kostnadseffektivt sätt att stödja utvecklingen av arbetstagarnas språkkunskaper. Arbetsgivarens betalningsandel påverkas av företagets storlek och omsättning eller balansräkning.  

  • En liten arbetsgivares betalningsandel är 30 procent (högst 49 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro)  

  • En medelstor arbetsgivares betalningsandel är 40 procent (50–249 anställda och en årsomsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro) 

  • En stor arbetsgivares betalningsandel är 50 procent (minst 205 anställda och en årsomsättning på mer än 50 miljoner euro eller en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro) 

Exempelkostnad med en gruppstorlek på åtta personer och utbildningslängd på 70 timmar. 

  • Arbetsgivarens storlek är under 49 anställda och årsomsättning under 10 miljoner euro. 

  • Det totala priset för utbildningen är 8 400 euro, av vilket AN-förvaltningen betalar 70 procent. Resten återstår för företaget att betala.  

Den exakta beräkningen görs av NTM-centralen/TE-byrån enligt arbetsgivarens behov. 

Öka språkkunskaperna på arbetsplatsen! 

Get Started