Mångfald ökar företagens tillväxt

Fyra personer sitter i soffan - Markus Pentikäinen / Keksi

Credits: Mikko Törmänen, Keksi

Internationell rekrytering ger företagen många fördelar.

Finland är fullt av dold expertis. När man tar hänsyn till mångfalden i rekryteringen ökar också kompetensen och förståelsen.

Mångfald ger många fördelar för arbetsplatserna. Vi erbjuder tjänster, handböcker och verktyg för att kontrollera företagets tillväxt och utveckling. 

Fördelar med mångfald

Vilka är fördelarna med en mångfaldig arbetsplats och ett internationellt team? I ett nötskal bland annat följande:  

 • De experter som kommer från länder utanför Finland för med sig nya arbets- och tänkesätt samt olika perspektiv. Företagets kompetenspool och färdighetspalett expanderar och förmågan till innovation växer. 1 + 1 = mer än 2!  

 • Mångsidig kompetens håller företagets tillväxt och utveckling i schack. Ju tidigare du hoppar på tåget, desto bättre.  

 • Internationella arbetstagare stärker företagets språkkunskaper, vilket ökar företagets förmåga att förstå och utforska nya marknader och gör det lättare att nå nya kundgrupper. Yes, you can.  

 • Mångfaldiga team har en positiv inverkan på arbetslivets kvalitet och samarbetet. Det här inverkar också positivt på arbetsplatsens välmående.  

 • Internationella talanger förbättrar bilden av företaget och gör att arbetsgivaren blir mer attraktiv, vilket öppnar dörrarna till större rekryteringsmöjligheter. Arbetsgivarbilden kan förbättras bland annat med AN-tjänsternas IMAGO-coachningar eller Talent-finansiering.  

 • Kundnöjdheten ökar när kundernas mångfald kan beaktas i produkterna och tjänsterna.  

  

Hur kan jag gå vidare? Fortsätt läsa och ta del av handböckerna och tjänsterna som sammanställts i den här artikeln eller kontakta Work in Finlands arbetsgivarrådgivning för internationell rekrytering. Våra experter betjänar personligen per telefon och via e-post.   

Vad är mångfald?

Mångfald på arbetsplatsen innebär helt enkelt att arbetstagarna är individer. De har olika ålder och kön. De har många olika bakgrunder vad gäller kultur, språk, utbildning, erfarenhet eller etnicitet och de representerar olika religioner eller tillhör en sexuell minoritet. De har fostrats i olika sociala beteenden. Den ena skakar hand, den andra bugar. Den tredje beundrar cricket, den fjärde å sin sida ishockey och den femte börjar sin morgon med te, medan den sjätte tar en kopp kaffe. Fördjupa dina kunskaper om mångfald till exempel i Statsrådets handbok om mångfald i arbetslivet (på finska), som förklarar begreppen på ett begripligt sätt och ger omfattande tips för utveckling av ledarskapet och arbetsgemenskapen.

 

 

Hur tar vi hänsyn till mångfalden i arbetsgemenskapen?

 

Arbetsgemenskapen kan göra sitt bästa och mår bra då man beaktar alla dess medlemmar och skapar en arbetsmiljö där de trivs och känner till alla rutiner. Företagets ledning spelar en central roll här: arbetstagarna måste ledas på ett rättvist sätt så att alla medlemmar i arbetsgemenskapen upplever att de är lika delaktiga i den. Det är viktigt att se till att chefernas ledarkompetens är anpassad till dagens behov. Genom ett gott och inkluderande ledarskap säkerställs att mångfalden kan utnyttjas som en resurs för företaget.   

  

Det är lätt att komma igång. Om du själv arbetade utomlands, hur skulle det kännas om din arbetsgivare ordnade kanelbullar på din högtidsdag eller önskade dig en trevlig självständighetsdag den 6 december? Det låter inte så svårt att genomföra, eller hur? Tänk på effekten på en indisk eller vietnamesisk arbetstagare, om arbetsgivaren i Finland till exempel beaktar en Diwali- eller Tet-fest.  

  

Det viktigaste är att introducera arbetstagaren i arbetet så att han eller hon kan ta till sig den nya arbetskulturen och företagets arbetsmetoder. Vi måste också se till att den nya arbetstagaren inte heller står utanför informella diskussioner. Det är också viktigt att informera om arbetstagarnas rättigheter – i arbetstagarens hemland kan situationen i fråga om dem skilja sig mycket från Finland. Stöd och perspektiv finns bland annat i handböckerna i likabehandlingsplanering.  

  

Alla integrationsåtgärder förbättrar arbetstagarnas trivsel och engagerar dem i företaget. Börja med de små och gå vidare till de större. Detta ger direkta fördelar när kreativiteten ökar och resultaten förbättras.  

  

  

De globala arbetsmetoderna är här – är ditt företag redo? 

 

Det viktigaste är att förbereda sina egna team för mångfald och internationalisering. Finland är en del av den globala marknaden och den mångsidiga arbetskulturen har redan landat i Norden. Forskning visar att alla företag i framtiden kommer att behöva internationella experter för att lyckas. I arbets- och näringsministeriets handbok om mångfald konstateras att det sker en kompetensflykt från Finland. Dessutom finns det en brist på arbetskraft, som måste bemötas i tid på ett innovativt och flexibelt sätt: ”Det är kritiskt att locka nya experter och hålla kvar de nuvarande experterna i Finland.” Internationella experter kommer att påskynda företagets framgång.  

  

Gör dig redo för framtiden. En positiv inställning hos företagets ledning till internationalisering är en utmärkt början. Man kan och bör utveckla sitt eget ledarskap, och det är det vi hjälper till med.

Mikko Törmänen, Keksi / Business Finland

Krediter: Mikko Törmänen, Keksi / Business Finland

Hjälp och stöd till utveckling av mångfald 

Nedan listas olika tjänster, handböcker och verktyg som öppnar upp frågor om mångfald och internationell rekrytering. Hjälp och stöd finns att få både personligen, i utbildningar och i handböcker. 

  

IMAGO | AN-tjänster  

 • IMAGO-tjänsten erbjuder workshopliknande sparrning för att utveckla en mångsidig arbetsgivarbild.  

Monimuotoisuudesta menestystä – tietoa ja työkaluja työnantajalle | Arbets- och näringsministeriet, Statsrådet  

 • Handboken om mångfald ger många tips om ledarskap och utveckling av arbetsgemenskapen och förklarar terminologin inom mångfald på ett begripligt sätt.  

Handböcker i likabehandlingsplanering | Likabehandling  

 • Här finns bland annat Handboken Främjande av likabehandling på arbetsplatsen, utgiven av arbetarskyddsförvaltningen.  

Arbetsgivarrådgivningen för internationell rekrytering | Work in Finland 

 • Våra sakkunniga arbetar personligen per telefon och via e-post i frågor som rör internationell rekrytering.  

Talent-finansiering | Work in Finland  

 • Förbättra företagets arbets-, organisations- och ledningspraxis samt förmåga att öka antalet internationella experter.  

Främja DEI-arbetet i din organisation

 • Bekanta dig med goda praxis för mångfald, jämlikhet och inkludering

Handbok för internationell rekrytering | Work in Finland  

 • Praktiska anvisningar om rekryteringsprocessen för att anställa utländska arbetstagare och deras etablering i Finland.  

Arbetsplatsfinska | Work in Finland  

 • Främja dina internationella anställdas kunskaper i finska.  

Arbetsplatssvenska | Work in Finland  

 • Främja dina internationella anställdas kunskaper i svenska. 

Kielibuusti

 • Hjälp och modeller för en smidig flerspråkig vardag
 

Andra användbara länkar