Kotoutuminen Suomeen

Vanhemmat ja lapset rannalla.

Credits: Marjaana Malkamäki / Keksi

Vinkki: kirjoita hakukoneeseen ”Spouse program + alue”

Kun kansainvälinen osaaja on mahdollisine perheineen saatu arjen alkuun uudessa kodissa, on tärkeää pohtia, mikä saa hänet jäämään.

Pitkäaikaiset työsuhteet ovat useimmille yrityksille toivottuja ja hedelmällisiä – ja sitä ne ovat työntekijällekin. Panosta siihen, että ulkomailta tullut rekrytoitu viihtyy ja sitoutuu uuteen ympäristöönsä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Tee parhaasi, että osaaja tuntee olevansa osa yhteisöä. Perheen viihtyminen ja asettautuminen ovat avainasemassa osaajan sitouttamisessa. 

Kuvaoikeudet: Markus Pentikäinen / Keksi

Kuvaoikeudet: Markus Pentikäinen / Keksi

Monimuotoisuus

Osaajan viihtymisen ja sitouttamisen pohjana on ymmärtää monimuotoisuutta sekä omata monimuotoisen johtamisen taidot. 

 

Monimuotoisuus merkitsee, että työntekijät ovat yksilöitä, jotka ovat esimerkiksi eri ikäisiä ja sukupuolisia sekä heitä tulee lukuisista kulttuuri-, kieli-, koulutus-, kokemus-, etnisistä, uskonnollisista tai muista taustoista. 

 

Rakenna työkulttuuri ja -ilmapiiri, jossa erilaiset ihmiset otetaan huomioon. Perehdytä kansainväliset osaajat niin, että he omaksuvat uuden työkulttuurin ja organisaation työtavat. Huolehdi myös pehmeistä arvoista, kuten että kansainväliset työntekijät eivät jää työpaikan vapaamuotoisten sosiaalisten toimintojen tai kahvipöytäkeskustelujen ulkopuolelle. 

 

Inklusiivinen johtaminen on keskeistä, joten pidä organisaatiosi esihenkilöiden johtamistaidot ajan tasalla. Näin varmistat, että moninaisuus on yrityksen voimavara.  

 

Yrityksesi tuottaa parasta tulosta, kun työyhteisö voi hyvin ja kaikki siihen kuuluvat otetaan huomioon tasavertaisina jäseninä. 

 

Monimuotoisuudesta voit lukea lisää esimerkiksi Valtioneuvoston monimuotoisuusoppaasta tai Work in Finlandin sivuilta. Monimuotoiseen johtamiseen voi saada ilmaista tukea IMAGO-valmennuksista.

Kuvaoikeudet: Markus Pentikäinen / Keksi

Kuvaoikeudet: Markus Pentikäinen / Keksi

Kieli

Suomen ja/tai ruotsin kieli on merkittävä integroiva tekijä. Osaajan onnistumisen kokemukset, itsevarmuus ja osallisuus kasvavat, kun hän voi ilmaista itseään paikallisella kielellä. Tämä parantaa niin työyhteisön toimivuutta kuin osaajan mahdollisuuksia kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan esimerkiksi harrastuksissa. Kielitaidon avulla voi luoda ystävyyssuhteita ja se helpottaa ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria. 

 

Tulevaisuuden Suomen tekijät -hankkeen tutkimuksessa selvisi, että kotoutumisen suurimpia kynnyksiä on kielimuuri. Auta osaajaasi ylittämään se. Pohdi, miten autat kielen oppimista parhaiten työpaikalla. Onko työyhteisösi valmis monikielisyyteen sekä tukemaan kansainvälisten työntekijöiden suomen tai ruotsin kielen kehittymistä? Voiko kielen opiskelulle lohkaista hieman työaikaa? 

 

Ohjaa osaaja kielikoulutuksen pariin tai järjestä sitä. Kielikoulutuksista saa tietoa alueen julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta. Tutustu esimerkiksi työpaikkasuomi ja työpaikkaruotsi -palveluun, jonka toteuttamiseen yritys voi saada tukea.  

 

Kielibuusti tarjoaa neuvoja ja materiaaleja työpaikan toimivaan monikielisyyteen, kuten suomen, ruotsin ja englannin kielten tukemiseen. Sivustolla on muun muassa itseopiskelumateriaaleja, videoita, blogi, vinkkejä kielenoppimiseen työssä, kielenoppimisen suunnittelun ja ohjauksen välineitä sekä pedagogisia materiaaleja. 

Puoliso ja perhe

Avainroolia osaajan viihtymisessä näyttelevät puoliso ja perhe. Tutkimuksen mukaan merkittävä osa muutoista ulkomaille keskeytyy perheenjäseniin liittyvistä syistä. Perheenjäseniä kannattaa siis tukea!  

 

Enenevissä määrin kansainvälisten osaajien puolisotkin ovat korkeatasoisia ammattilaisia, jotka haluavat edistää omaa uraansa Suomessa. Vastaa heidän kysymyksiinsä jo rekrytointiprosessin aikana. Työnantajana voit uudessa kotipaikassa auttaa heitä luomaan kontakteja potentiaalisiin muihin työnantajiin omassa verkostossasi sekä tarjota kieli- ja/tai kulttuurikoulutusta. Osallista perhe myös työyhteisön sosiaalisiin tapahtumiin. 

 

Puolisoille kannattaa vinkata mentoriohjelmista ja some-alustojen aktiivisista ryhmistä. Kaupungissasi saattaa olla puolisoille tukitoimintaa kaupungin, korkeakoulun tai muun tahon järjestämänä. Vinkki: kirjoita hakukoneeseen ”Spouse program + alue”.  

 

Puoliso saattaa olla oikeutettuTE-palveluiden työllistymispalveluihin sekä saada kotoutumista ja työllistymistä tukevia palveluja myös kunnilta. Maahanmuuttajille suunnattuja alkuvaiheen kotoutumispalveluja ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus. Kotoutumiskoulutukseen osallistuvalla puolisolla voi olla mahdollisuus saada Kelan työttömyysetuutta. 

 

Lisätietoja puolisoa koskevista mahdollisuuksista ja palveluista saa alueen julkisilta toimijoilta ja kansainvälisiltä verkostoilta kuten kaupungeilta, korkeakoululuilta, TE-palveluilta, EURES-asiantuntijoilta, International Houseilta tai kansalaisjärjestöiltä. Ota selvää alueesi tarjonnasta! 

Lapset

Lasten hyvän tulevaisuuden rakentaminen on suuri Suomen vetovoimatekijä ja tähän liittyy olennaisesti koulutusjärjestelmä ja turvallinen yhteiskunta. Kerro lapsiperheille suomalaisesta varhaiskasvatuksesta, päiväkodeista, esikoulusta ja koulusta. Muistuta heitä myös peruspalveluista, kuten neuvoloista ja perheen terveydenhuollosta sekä siitä, että Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaisen työntekijän perheenjäsen on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin tietyin ehdoin. 

 

Alueelliset toimijat, kuten kaupungit ja International Houset tarjoavat tietoa perhettä koskevista asioista. Alustavan tietopaketin saat Kansainvälisen rekrytoinnin oppaasta.  

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Kaikkia Suomeen sitovia tekijöitä ei voi hankkia koulutuksena tai tarjota tukina. Keskeinen tällainen tekijä on suomalainen työelämä itsessään, johon kuuluvat muiden muassa matala hierarkia, helposti lähestyttävät esihenkilöt sekä työnantajan ja työntekijän välinen luottamus. Nämä ovat suomalaiselle itsestäänselvyyksiä, mutta kansainvälisellä kentällä asia ei ole näin. 

 

Tulevaisuuden Suomen tekijät -hankkeen tutkimus ja Starian selvitys tulevat yhteiseen lopputulemaan: kansainväliset osaajat eivät valitse Suomea rahan takia, vaan erinomaisen työelämän ja vapaa-ajan välisen tasapainon takia. Starian selvityksen mukaan maahanmuuttajat kokevat suomalaisen työelämän vähemmän suorituskeskeisenä, kilpailuhenkisenä ja ylipäätään vähemmän stressaavana kuin työelämän vanhassa kotimaassaan. Suomeen tullaan elämään laadukasta elämää ja olemaan onnellisia. Tämä on valtti, joka kannattaa tehdä osaajalle kouriintuntuvaksi. 

 

Tutkimukset osoittavat, että osaajat arvottavat korkealle sen, että arjessa jää aikaa itselle ja perheelle. Ohjaa osaaja esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien pariin. Suomen kaupungeissa on tarjolla myös runsaasti kulttuurisia aktiviteetteja.  

 

Luo kansainväliselle osaajalle edellytykset merkitykselliseen elämään, jossa hän kokee olevansa arvostettu ja tasavertainen osa yhteisöä ja kulttuuria. Näin hän myös on yrityksessäsi pitkään. 

Linkkejä sitouttamisen tueksi 

Kansainvälisen rekrytoinnin opas