Rekrytoiva ammattitaidon testaus

Meriteollisuuden työntekijöitä

Rekrytoiva ammattitaidon testaus -palvelun avulla löydät teknologiateollisuuden ammattilaiset EU- ja ETA-maiden alueelta.

Rekrytointipalvelu tarjoaa teknologiateollisuuden yrityksille tehokkaan ja luotettavan tavan arvioida ja valita parhaiten sopivat työnhakijat avoimiin tehtäviin. Palvelu on erikoistunut elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, suunnittelun ja konsultoinnin sekä IT-alojen osaajien rekrytointiin.

 

Ammattitaidon testaus lähtömaassa hyödyttää työnantajaa. Palvelu auttaa varmistamaan, että valittavat henkilöt täyttävät työnantajan osaamisvaatimukset ja suoriutuvat työtehtävistä Suomessa menestyksekkäästi.

 

Säästä aikaa ja resursseja rekrytointiprosessissa sekä vältä rekrytointivirheitä.

Business Finland. - Business Finland.

Valtio kattaa 50 % palvelun kustannuksista.

Credits: Business Finland.

Mitä palvelu sisältää?

Rekrytoiva ammattitaidon testaus -palvelukokonaisuuteen kuuluu monta yksittäistä palvelua, joista voi valita osan tai kaikki. Laajimmillaan rekrytointiin erikoistunut palveluntuottaja voi esimerkiksi aloittaa avointen työpaikkojen markkinoinnilla EU- ja ETA-alueella. Palveluntuottaja voi myös ottaa vastaan hakemukset sekä suorittaa esivalintaa ja työhaastattelut.

 

Palveluntuottaja esittelee sopivat osaajat työnantajalle. Rekrytoitavat ovat alan ammatti- ja erityisosaajia. Kun oikeat henkilöt on löydetty, heidän ammatillinen osaamisensa testataan lähtömaassa. Osaamisen tunnistaminen voidaan toteuttaa joko paikan päällä tai hyödyntäen digitaalisia testaustyökaluja. Tyypillisiä arvioitavia asioita ovat henkilön koulutus ja työkokemus, ongelmanratkaisutaidot, tiimityövalmiudet ja muut tarvittavat kompetenssit.

 

Lisäksi rekrytoitaville ja heidän puolisoilleen on mahdollista järjestää perehdytys tulevaan työpaikkaan, suomalaiseen työelämään, yhteiskuntaan sekä kulttuuriin jo lähtömaassa. Myös suomen tai ruotsin kielen opiskelu on mahdollista.

 

Rekrytoivalle organisaatiolle voidaan järjestää työyhteisön valmennusta ulkomailta tulevien osaajien vastaanottoon ja perehdyttämiseen.

 

Tavoitteena on ensisijaisesti varmistaa, että osaajan taidot vastaavat organisaation tarpeisiin Suomessa sekä auttaa työnantajaa valitsemaan sopivimmat osaajat hakijoiden joukosta. Lisäksi halutaan tukea rekrytoitavien muuttoa sekä työn aloitusta Suomessa, jotta se olisi mahdollisimman sujuvaa - sekä työntekijälle että hänen mahdollisesti mukanaan muuttavalle perheelleen, ja totta kai työnantajalle.   

Palvelun toteuttaminen  

Palvelu räätälöidään työnantajan ja rekrytoitavien osaajien tarpeiden mukaan. Työnantajan kanssa sovitaan tavoitteista, sisällöstä, kestosta ja toteutustavasta.

 

ELY-keskus auttaa palvelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Hankintasopimus solmitaan työnantajan, ELY-keskuksen ja palveluntuottajan kesken. Palveluntuottaja valitaan dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta.

 

Palveluntuottaja kartoittaa työnantajan tarpeet ennen palvelun suunnittelua ja toteutusta. Palvelu suunnitellaan työnantajan tarpeiden mukaan ja työnantaja voi vaikuttaa sen sisältöön.

 

Rekrytoiva ammattitaidon testaus tarjoaa työnantajalle yhtenäisen palvelupolun osaajan rekrytointiin ulkomailta. Palvelu soveltuu pienistä suuriin yrityksiin mukaan lukien julkisen sektorin työnantajat.

 

Rekrytoiva ammattitaidon testaus on harkinnanvarainen ja maksullinen. Palvelun rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä.   

Hyödyt työnantajalle

Keskity ydintekemiseen ja anna meidän löytää tarvitsemaasi teknologiateollisuusalan osaamista. 

  • Löydät osaavat ja motivoituneet ammattilaiset. Saat Suomeen mahdollisimman hyvin valmistautuneen työntekijän. 

  • Työnantajana opit monimuotoisesta työyhteisöstä. Saat opastusta ja tukea kansainvälisen rekrytoinnin eri vaiheisiin. 

  • Valtio kattaa 50 % kustannuksista 

Toimi näin