Kundernas erfarenheter av vår tjänst

En kvinna ler mot kameran med två personer i bakgrunden

Photo credits: Markus Pentikäinen / Keksi

”Det är nästan som att ringa en kompis!”

Kundrespons är ytterst viktigt för oss. Den hjälper oss att utveckla våra tjänster och bli bättre på att tillgodose arbetsgivarnas behov.

Läs om kundernas erfarenheter av tjänsten och kontakta oss. Ingen fråga är för liten eller stor. Vi betjänar på nummer 0295 016 770.

Lindström Oy

En rådgivningstjänst där alla tjänster fås från samma ställe besparar Lindström Oy tid och resurser

 

Lindström Oy:s HR specialist Janika Ranua uppmuntrar arbetsgivare att kontakta Work in Finlands rådgivningstjänst.


”Vi har mest använt Work in Finlands telefontjänst i oklara situationer när våra arbetstagares arbetstillstånd ska förnyas.”

Enbart på Lindströms huvudkontor i Helsingfors arbetar personer från 32 olika länder. Många uppgifter kräver inga kunskaper i finska. Därför söker och väljs även många invånare med andra språk som modersmål samt sökande från andra länder till arbetsuppgifterna. ”För närvarande har vi emellertid ingen officiell hjälp för etablering eller personalresurser för det ändamålet för personer som flyttar hit för arbetets skull.” Work in Finlands rådgivningstjänst hjälper. Ranua konstaterar att olika tillståndsprocesser och att få ett arbete inte alltid är helt lätt och okomplicerat.


”Tjänsten har besparat oss mycket tid och besvär. I fortsättningen kommer vi säkert att använda Work in Finlands tjänst mer även i etableringsärenden. Lättillgänglig rådgivning som fås med ett enda samtal är mycket viktigt för arbetsgivaren för att vi ska kunna styra sökande vidare och korrekt kunna fylla i olika formulär själva på en gång utan att använda för mycket tid till utredningar.”

 

Janika Ranua, Lindström Oy

Two men and woman talking at the office

Credits: Markus Pentikäinen / Keksi

KAMK - Kajana yrkeshögskola

”Som att ringa en kompis!” KAMK:s TILMA-projekt löser kompetensmatchningen med hjälp av Work in Finlands rådgivningstjänst.

 

Natalia Alava och Eveliina Tervaniemi arbetar i Kajana yrkeshögskolas TILMA-projekt och rekommenderar varmt Work in Finlands avgiftsfria rådgivningstjänst för arbetsgivare: ”Det finns inga dumma frågor! Man kan ringa med låg tröskel och ställa vilka frågor som helst om rekrytering av utländska arbetstagare.”

 

TILMA-projektet syftar till att främja sysselsättningen av personer under tillfälligt skydd samt invandrare i Kajanaland. Projektet löser kompetensmatchningen för att hitta rätt person till rätt arbete. Ett bra exempel på detta är sysselsättningen av ukrainare på daghem för ett år sedan: att arbeta på daghem förutsätter alltid ett utdrag ur brottsregistret och eftersom personerna inte hade finländska nätbankskoder försvårades processen. Tervaniemi vände sig till Work in Finland. ”Inom ett par timmar fick vi mycket exakta instruktioner till e-posten!”

 

Alava betonar att ingen arbetsgivare har svar på alla frågor. Därför rekommenderar hon också att Work in Finlands rådgivningstjänst används mycket omfattande av olika aktörer.”Vi får många frågor från arbetsgivare. Allt är inte lika självklart som när man sysselsätter en finländare. Arbetskulturen, skillnaderna och rädslorna oroar och genom att utreda dessa saker förbättras hela rekryteringsprocessen.”

 

Utöver avgiftsfriheten och rådgivningstjänstens mångsidiga kunnande får även telefontjänstens snabbhet beröm. ”Man behöver inte vänta i onödan. När man ringer får man svar nästan genast. Det är nästan som att ringa en kompis!”

 

Natalia Alava och Eveliina Tervaniemi, KAMK

B&B Building Oy

Varvsindustrin behöver arbetstagare – B&B Building Oy löser bristen på kunnigt folk inom branschen genom att rekrytera från utlandet.

 

B&B Building Oy, ett företag verksamt inom varvsindustrin, har redan stor erfarenhet av att rekrytera utländska arbetstagare. Företaget har haft behov av många olika slags arbetstagare från svetsare till rörmontörer och planerare. ”Vi har försökt rekrytera i Finland, men det viktiga för oss är att våra arbetstagare har en lämplig utbildning och erfarenhet av branschen. Därför rekryterar vi från utlandet,” berättar Tuuli Ferati på B&B Building Oy.

 

Ferati har vänt sig till Work in Finlands arbetsgivarrådgivning för att säkerställa bland annat frågor om visumansökningar som telefontjänsten har hjälpt till att lösa. Som erfaren användare av tjänsten rekommenderar hon den särskilt till aktörer som gör sina första internationella rekryteringar: ”En bra plats att börja på när man har frågor kring rekrytering av sin första utländska arbetstagare.”

 

Tuuli Ferati, B&B Building Oy