Planering av internationell rekrytering

Människor i trappor på kontoret.

Credits: Markus Pentikäinen / Keksi

Du kan få ekonomiskt stöd för internationell rekrytering.

Planera den internationella rekryteringsprocessen noggrant. Då kan du förbereda dig för de olika stegen i rekryteringen och de uppgifter som väntar.

En bra planering är halva jobbet. Genom att fundera i förväg undviker du onödigt arbete och processen blir så smidig som möjligt. På den här sidan kommer vi att ta upp några viktiga frågor att ta hänsyn till när du börjar planera internationell rekrytering. Se länkarna längst ned på sidan där du hittar mer information om ämnet. 

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Hur framskrider rekryteringsprocessen?

Vid planeringen av rekryteringen börjar du med följande frågor: 

 • Säkerställande av rekryteringsbehovet 

 • Upprättande av en totalbudget 

 • Definition av arbetsbeskrivningen 

 • Rekryteringens ansvar 

Härnäst ska vi gå igenom dessa punkter mer ingående. 

Säkerställande av behovet

Behovet av rekrytering kan uppstå av olika skäl. Det är viktigt för arbetsgivaren att fundera över varför man vill rekrytera just nu. Fundera på följande frågor: 

 • Vad är fördelarna med att rekrytera en ny expert? Är underentreprenad ett alternativ eller finns det redan kompetens på det egna företaget för uppgiften? 

 • Till vilken slags uppgift eller roll vill du ha en ny expert? Vilka färdigheter och styrkor krävs i rollen? 

Det är bra att ta hänsyn till vilka konsekvenser rekryteringen har för företaget. En ny expert ökar resurserna och särskilt internationell rekrytering kommer sannolikt att medföra nya sätt att agera och tänka. För den första utländska arbetstagaren ställs också arbetsgivaren inför nya skyldigheter. 

Krediter: Keksi / Work In Finland

Krediter: Keksi / Work In Finland

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Krediter: Markus Pentikäinen / Keksi

Budgetering

Håll alla trådar i din hand! I samband med rekrytering av internationella experter lönar det sig att räkna ut rekryteringens totala budget. På så sätt säkerställs att 

 • rekrytering inte blir dyrare än väntat 

 • den nya experten får bästa möjliga rekryteringsupplevelse. 

Förutom lönekostnader och andra lagstadgade kostnader kan arbetsgivaren erbjuda andra förmåner och ersättningar, till exempel täcka flyttkostnader, etableringsutbildningar och kostnader för uppehållstillstånd för experten och hans eller hennes familj, som alla bör räknas in i den totala budgeten. Med hjälp av förmånspaket kan arbetsgivaren stödja experten vid ankomst till och etablering i Finland. 

 

För internationell rekrytering kan du få ekonomiskt stöd till exempel från AN-tjänsterna och NTM-centralen. Läs mer på sidan Tjänster

Arbetsbeskrivning

Rekryteringens utgångspunkt är ofta definitionen av arbetsbeskrivningen. Det viktigaste är att fundera på följande: 

 • Vad vill du att den som ska anställas ska göra i organisationen nu? Hur blir det om några år? 

 • Vill du att personen ska ha en viss roll eller finns det möjlighet till karriärutveckling? 

 • Vilken typ av sökande skulle vara bäst för uppdraget? 

Kom ihåg att en internationell arbetstagare kan föra med sig nya metoder, idéer och perspektiv till organisationen. Detta kan förändra dynamiken i arbetskulturen, men fungerar till organisationens fördel bland annat genom att skapa förutsättningar för innovation. 

 

Det är bra att beskriva för den som ska rekryteras vilket slags företag och arbetsgemenskap han eller hon kommer till. Det är också viktigt att beskriva de förväntningar och önskemål som är förknippade med arbetsuppgifterna och arbetstagaren samt de faktorer som är förknippade med dessa, till exempel löneutvecklingen. Den internationella experten kan vara van vid mycket olika metoder, så han eller hon har inte nödvändigtvis någon förutfattad mening om exempelvis finländska arbetsförmåner eller hur en vanlig arbetsdag med kaffepauser ser ut. Kom ihåg att en internationell platsannons ska vara på engelska.

 

Tips och anvisningar om hur man skriver en bra internationell rekryteringsannons finns på sidan Att göra upp en platsannons för internationell rekrytering eller på Jobbmarknaden. Läs även Väestöliittos guide Kielitietoinen rekrytointi ja työyhteisö (Språkmedveten rekrytering och arbetsgemenskap)

Krediter: Mikko Törmänen, Keksi

Krediter: Mikko Törmänen, Keksi

Ansvar

Ansvaret bör beaktas genom hela rekryteringsprocessen. Under planeringsfasen omfattar det bland annat följande:  

 • En ärlig och öppen beskrivning av arbetsplatsen och arbetsuppgiften. 

 • Inkluderande platsannons som bland annat undviker könsrelaterade ord och företagsjargong. Könsmedveten kommunikation sträcker sig från text till bild.  

 • Beredskap för att göra arbetsintervjuer vid behov på distans. Använd teknik som inte gynnar eller begränsar sökande. 

 • Möjlighet till återkoppling och kommentarer för att förbättra rekryteringsprocessens smidighet och rättvisa. Detta kommer att öka de sökandes förtroende och delaktighet i processen. 

 • Det är också ansvarsfullt att se till att organisationen har ekonomiska resurser för rekrytering på lång sikt. I vissa fall kan köpta tjänster eller inhyrning av personal vara ett bättre alternativ. 
   

Fundera på om du kan använda anonym arbetssökning. Planera på förhand även introduktion och utbildning samt frågor som gäller arbetstagarens etablering och integration i arbetsgemenskapen. 

 

Fördjupa dig i ämnet ansvar på sidan Ansvarsfull rekrytering

Social- och hälsovårdsbranschen

För att arbeta inom social- och hälsovårdsbranschen krävs oftast tillstånd. Observera att yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen, som kommer från länder utanför EU och EES, inte kan få uppehållstillstånd direkt på grundval av arbetet utan först måste få Valviras tillstånd att utöva yrket. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen på Valviras webbplats

 

Verksamhetsbeskrivningarna inom social- och hälsovårdsbranschen är reglerade yrken i Finland. För dem krävs Utbildningsstyrelsens eller en annan myndighets beslut om erkännande av examen, om examen har avlagts någon annanstans än i Finland. Läs mer på webbplatsen Infofinland.fi

Läs mer och användbara länkar

Bekanta dig med den omfattande Handbok för internationell rekrytering). I handboken hittar du detaljerad information, anvisningar och länkar för varje steg i rekryteringsprocessen, till exempel planering. 

 

Arbetsgivarrådgivningen Work in Finland betjänar riksomfattande alla arbetsgivare i ärenden som gäller internationell rekrytering per telefon och via e-post vardagar kl. 9–15. Välkommen att kontakta oss! 

 

IMAGO-coachningar är en avgiftsfri tjänst som tillhandahålls av arbets- och näringsbyrån och ökar förståelsen för hur viktigt det är för affärsverksamheten att utveckla ett arbetsgivarvarumärke, en mångsidig rekryteringskompetens, en mångkulturell och innehållsmässigt stark företagskultur samt en arbetsgivarbild. 

 

När du rekryterar inom EU lönar det sig att kontakta EURES tjänster, som bland annat erbjuder företag ekonomiskt stöd för rekryteringen via programmet Targeted Mobility Scheme. 

 

Läs mer om de senaste utredningarna om främjande av internationell rekrytering inom social- och hälsovårdsbranschen på arbets- och näringsministeriets webbplats