Finland promotion-material

Två kvinnor vid en dator.

Vad ska jag berätta om Finland för de internationella talangerna? Paketet omfattar olika perspektiv och material.

När en internationell expert söker ett nytt arbete är viktigt att känna till företaget, men det är minst lika viktigt att ha kunskaper om det nya bosättningslandet. 

Why Finland-materialet stöder din internationella rekrytering.

Credits:

Här finns några exempel på Finlands attraktionskraft ur en internationell experts perspektiv och om fördelarna med att arbeta i Finland:  

  • I Finland är livskvaliteten hög, det finns bland annat en utmärkt balans mellan arbete, familjeliv och fritid 

  • Finland är ett tryggt och stabilt välfärdssamhälle 

  • Man får ansvar i arbetet, kan utveckla sig själv och det finns en låg hierarki på arbetsplatserna 

  • Finland är ett innovativt och högteknologiskt land 

  • Finlands utbildningssystem håller världsklass 

Mer information och material

Läs mer om Finland Toolbox materialpaket Why Finland, som omfattar videor och PowerPoint-presentationen Why Finland. Paketet ger företagen konkreta perspektiv och ämnen som rör Finland och som arbetsgivaren kan berätta om för den som rekryteras. Materialen kompletteras hela tiden.