Työpaikkasuomi ja työpaikkaruotsi

Kansainväliset opiskelijat tekevät yhteistyötä

Onko yrityksessäsi kansainvälistä henkilöstöä, joka tarvitsee tukea suomen tai ruotsin kielessä? Järjestä räätälöity työkielen koulutus!

Kuten Riku alla sanoo, haasteet ovat selätettävissä ja tämä pätee erityisesti kielitaitoon. Työpaikkasuomen ja työpaikkaruotsin opetuksessa keskitytään esimerkiksi ammattisanastoon, viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin, yrityksen työturvallisuusohjeisiin tai muihin työpaikan viestintätilanteisiin ja -ohjeisiin.

Business Finland. -  Business Finland.

Kielitaidon kehittäminen parantaa työyhteisön viestintää ja toimivuutta.

Credits: Business Finland.

Miksi kielikoulutus kannattaa? 

Kielitaidon kehittäminen hyödyttää työntekijöitä ja työnantajaa, sillä se parantaa työyhteisön viestintää ja toimivuutta. Ulkomaalaiset työntekijät voivat osallistua ja integroitua työyhteisöön paremmin, kun he pystyvät ilmaisemaan itseään myös suomeksi tai ruotsiksi. Vahva työyhteisöllisyys ja hyvä vuorovaikutus luovat positiivisen ilmapiirin, joka voi lisätä työntekijöiden sitoutumista. 

Millaisille yrityksille koulutukset ovat? 

Koulutus suunnitellaan yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan, jotta se vastaa tarkasti yrityksen tavoitteita. Koulutukset soveltuvat kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin. Myös julkinen sektori voi käyttää palvelua. 

Työpaikkasuomi ja työpaikkaruotsi soveltuu käytettäväksi yrityksen eri vaiheissa ja etenkin, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja/tai yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen päivittämistä. 

Sekä työpaikkasuomen että työpaikkaruotsin vähimmäiskesto on pääsääntöisesti 70 oppituntia. Vähimmäiskestosta voidaan kuitenkin joustaa yrityksen tarpeiden mukaan. Tyypillinen jaksotus on kahdesta neljään oppituntia kerran tai kaksi viikossa. Mukana on yli 30 palveluntuottajaa, joista työnantaja voi valita mieleisensä. 

Koulutuksen rahoittaminen 

Koulutus rahoitetaan yhteistyössä työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon kanssa – se on siis kustannustehokas tapa tukea työntekijöiden kielitaidon kehittämistä. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttavat yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.  

  • Pienen työnantajan maksuosuus on 30 % (enintään 49 työntekijää ja vuosiliikevaihdon tai taseen loppusumma enintään 10 M €  

  • Keskisuuren työnantajan maksuosuus 40 % (50–249 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 M € tai taseen loppusumma enintään 43 M €) 

  • Suuren työnantajan maksuosuus 50 % (vähintään 205 työntekijää ja vuosiliikevaihto yli 50 M € tai taseen loppusumma yli 43 M €) 

Esimerkkikustannus, jossa ryhmänkoko on 8 henkilöä ja koulutuksen kesto 70 tuntia. 

  • Työnantajan koko alle 49 työntekijää ja vuosiliikevaihto alle 10 M € 

  • Koulutuksen kokonaishinta on 8 400 euroa, josta TE-hallinto maksaa 70 %. Loppuosa jää yrityksen maksettavaksi.  

Tarkan laskelman tekee ELY-keskus/TE-toimisto työnantajan tarpeiden mukaan. 

Laitetaan kielitaito työpaikalla kuntoon! 

Näin pääset alkuun