Bekanta dig med gratis arbetsgivarrådgivning

Man ler på jobbet.

Credits: Markus Pentikäinen / Keksi

På denna sida hittar du information om den internationella rekryteringsrådgivningen för arbetsgivare och svar på de vanligaste frågorna om tjänsten.

Kompetensbristen löses av tillsammans

Nedgången i Finlands ekonomi och den ökade arbetslösheten har diskuterats under 2024. Samtidigt lider företagen av brist på kompetent arbetskraft, särskilt när det kommer till yrkesutbildade personer. Enligt uppskattningarna kommer lågkonjunkturen att bli kortvarig och ekonomin börja växa igen. Behovet av kompetent arbetskraft kan bli stort och den hittas nödvändigtvis inte i hemlandet.  

 

Om rekrytering av en utländsk arbetstagare från Finland eller utomlands är något ni överväger i er organisation behöver ni inte lösa det på egen hand. Vi på Work in Finlands rekryteringsrådgivning känner till företagens internationella rekryteringsprocesser och finns här för dig.

 

Låt oss gå igenom din situation tillsammans!

 

Work in Finlands kostnadsfria, nationella rådgivningstjänst hjälper dig med alla praktiska frågor som rör rekrytering av utländsk arbetskraft, omplacering av arbetstagare eller bosättning. Vi erbjuder information, stöd och vägledning till företag av alla storlekar, oavsett bransch. Vi har hjälpt många organisationer att komma igång när den första rekryteringen fortfarande är under övervägande. 

 

Via telefon 

Ring 0295 016 770. Vi nås via telefon under vardagar mellan kl. 9–15. Numret har en återuppringningstjänst utanför jourtid. 

 

Via e-post 

Du kan också skicka e-post åt oss: tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi

 

Avvikande öppettider

Sommartid 1.-14.7. har vi stängt och 15.-31.7. har vi öppet mellan 9-12:00. 

Vi beklagar eventuella olägenheter som detta kan orsaka.
 

”Särskilt tack för den fantastiska hjälpen: verkligen ett proaktivt, kunnigt och varmt agerande.” – Kundrespons

Credits:

Vi stöder internationella rekryteringsprocesser

Nationell tjänst för alla som är ansvariga för rekrytering

Arbetar du t.ex. som rekryterare, företagare, på en läroanstalt, eller annan offentlig organisation, som VD eller HR-chef?

 

Vi betjänar alla arbetsgivare som är verksamma i Finland, oavsett organisationens storlek eller bransch. Våra experter känner till de processer som är typiska för företag som rekryterar i Finland inom många olika branscher. Vi får samtal från bland annat smf-företag, rekryteringsföretag, utbildningsinstitutioner och andra offentliga organisationer. Tjänsten är tillgänglig i hela Finland och är gratis för alla. 

 

Om du är på väg att anställa en utländsk arbetstagare, antingen för första gången eller som en mer erfaren aktör tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig att komma igång, klarlägger de åtgärder du behöver vidta eller guidar dig till rätt information så att du kommer vidare. 

Vad kan man få reda på genom tjänsten?

All service på ett ställe-taktik

Work in Finlands internationella rekryteringsrådgivning för arbetsgivare hjälper arbetsgivare i Finland i alla frågor som gäller rekrytering av utländsk arbetskraft. Det kan handla om anställning av utländska arbetstagare som bor utomlands eller som redan är bosatta i Finland. Frågorna kan röra hela rekryterings- och immigrationsprocessen eller en viss del av den.

 

Våra experter ger dig aktuell information om bland annat: 

 

• Uppehållstillstånd, visum eller andra myndighetsprocesser: Vilka aktörer är involverade i rekryteringen av en utländsk arbetstagare? Vilka tillståndsfrågor ska beaktas?

• Anställning av en utländsk arbetstagare: Vilka saker bör en arbetsgivare ta hand om?

• Frågor som rör bosättning: Vart ska man hänvisa arbetstagaren i frågor om bosättning? Hur kan du stödja din arbetstagare i samband med besök relaterade till bosättningen hos myndigheter och vid öppnande av banktjänster? Hur gör man flytten till Finland smidig för en utländsk arbetstagare? Varför och hur kan du hjälpa arbetstagaren att trivas? 

 

Du kan även ställa frågor om anställande av utländska studenter och säsongsarbetare.

 

Två personer arbetar och ler i ett öppet kontor - Markus Pentikäinen / Keksi

Bekanta dig med våra kundberättelser

Våra kunder är bevisligen mycket nöjda med vår rådgivningstjänst för internationell rekrytering för arbetsgivare. Läs om hur Lindström, Kajaanis yrkeshögskola och B&B Bygg Ab har dragit nytta av vår tjänst.

Är rådgivningen kostnadsbelagd?

Själva rådgivningen är kostnadsfri. Priset för att ringa telefontjänsten beror på ditt abonnemangsavtal (lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift). Priset gäller även kötiden. Om du använder ett samtalspaket bör du kontrollera med din operatör om samtal som börjar med 0295 ingår. 

Vem är tjänsten avsedd för?

Arbetsgivarrådgivningen för internationell rekrytering Work in Finland betjänar riksomfattande alla arbetsgivare som är verksamma i Finland, oavsett företagets storlek eller bransch. 

 

Arbetsgivare som planerar sin första internationella rekrytering samt små och medelstora arbetsgivare med begränsade personalresurser har särskild nytta av rådgivningen. Vi hjälper alla som är ansvariga för rekrytering eller HR-funktioner. 

Hur fungerar tjänsten?

Våra sakkunniga arbetar personligen och konfidentiellt per telefon och via e-post i frågor som rör internationell rekrytering. Arbetsgivare kan ringa 0295 016 770 eller skicka e-post till tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi. Vi har öppet på vardagar kl. 9–15. Numret har en återuppringningstjänst utanför jourtid. 

Är rådgivning en offentlig tjänst?

Arbetsgivarrådgivningen är en myndighetstjänst som ingår i programmet Talent Boost och det mer omfattande statliga tjänstepaketet Work in Finland. 

Vilka tjänster tillhandahåller rådgivningen?

Vi erbjuder information, stöd och vägledning kring rekrytering av internationella arbetstagare, anställnings- och tillståndsprocesser samt flytt till och etablering i Finland. Du kan också fråga om anställning av utländska studenter eller arbetstagare som redan befinner sig i Finland. Säg adjö till oändligt googlande och telefonbingo! 

 

Vi svarar på dina frågor och hittar den information du behöver. Vi hänvisar dig även till andra användbara tjänster. Av oss kan du få personlig och praktisk hjälp i alla steg och detaljer som rör anställning av en utländsk arbetstagare. 

Vilka tjänster är inte tillgängliga?

Vi är ingen arbetsförmedling, men vi berättar gärna om tjänster som erbjuder arbetsförmedling. Vi kan inte inleda myndighetsärenden inom rådgivningen. Vi vidarebefordrar kontakterna till rätt ansvarig myndighet. 

 

Vi ger inte råd i frågor som rör arbetarskyddet eller anställningsförhållandet eller i frågor som rör andra länders lagstiftning. 

På vilka språk erbjuds rådgivning?

Vi betjänar på finska, svenska och engelska. 

Dataskyddsbeskrivning

Bekanta dig med arbetsgivarrådgivningen för internationell rekrytering Work in Finlands dataskyddsbeskrivning.  

Lämna respons

Du kan också lämna respons på arbetsgivarrådgivningen för internationell rekrytering Work in Finland.  

Fyra personer sitter i en soffa och pratar.

Internationell rekryterings frågor och svar

Vilka frågor tycker företagen är mest förbryllande när det gäller internationell rekrytering? Vi har samlat svaren på de 10 vanligaste frågorna.