EURES-rådgivning

Man med hörlurar på jobbet.

Credits: Markus Pentikäinen / Keksi

Kontakta EURES-rådgivningen vid rekrytering från ett EU- eller EES-land.

Vissa av EURES-nätverkets tjänster är kostnadsfria och du kan få stöd på upp till 70 procent för avgiftsbelagda utbildningar.  

I vilken situation hjälper EURES?

EURES-sakkunniga kan hjälpa till med 

  • planering och inledande av rekrytering 

  • val av och kontakt med ett lämpligt målland 

  • svar på förfrågningar, mottagande av ansökningar och urvalsförfarande. 

  • introduktion till en mångkulturell arbetsgemenskap 

Tjänster

EURES-tjänsterna underlättar alla steg i rekryteringen. Nätverket erbjuder bland annat följande tjänster: 

  • Råd och vägledning: till exempel uppgifts- och kompetenskartläggning och CV-vägledning 

  • Rekrytering: till exempel direktsökningar och presentationer av medarbetarkandidater samt rekryteringsevenemang online och på plats 

  • Etablering: till exempel anskaffning av lägenhet och hjälp med att lämna in deklarationen 

  • Utbildning: till exempel språkutbildningar och kulturutbildning gällande internationalisering för företag 

Läs mer om EURES-tjänsterna på Jobbmarknadens webbplats

Kontakta sakkunniga

Hitta EURES-sakkunniga i ditt område

 

EURES är ett omfattande europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar och en högklassig offentlig tjänst. Tjänsten omfattar bland annat rekryteringsevenemang, en arbetsförmedlingsportal och finansiering. Läs mer om EURES.