IMAGO-coachningar

Lagarbete på kontoret.

Utveckla och stärk din arbetsgivarbild – stick ut på arbetsmarknaden och hitta rätt talanger. Anmäl dig till de kostnadsfria IMAGO-coachningarna.

Konkurrensen om talangerna blir allt hårdare och i takt med att samhället blir mångsidigare krävs det mer kompetens från företagen för att hitta och behålla yrkeskunnig arbetskraft. När det gäller att övertyga och engagera talangerna har arbetsgivarbilden en enorm betydelse.  

En stark arbetsgivarbud är ett budskap om en stark organisation.

Credits:

IMAGO ökar förståelsen för hur viktigt det är för affärsverksamheten att utveckla ett arbetsgivarvarumärke, en mångsidig rekryteringskompetens, en mångkulturell och innehållsmässigt stark företagskultur samt en arbetsgivarbild. 

Fördelar

Huvudmålen för IMAGO-coachningarna är att: 

  • utveckla en arbetsgivarbild som inte bara täcker företagets externa varumärke utan också förmågan att uppfylla de växande förväntningarna hos arbetssökande och anställda 

  • utveckla en mångsidig rekryterings- och introduktionskompetens och bygga upp en mångkulturell företagskultur 

  • ge praktiska tips och konkreta verktyg för att utveckla det egna företagets ledarskap och arbetsgivarbild 

  • utveckla de deltagande företagens interna vilja att bli internationella och deras mångfaldskompetens, och på så sätt göra det lättare att uppnå en framgångsrik rekrytering. 

IMAGO vill tända en positiv gnista i företagen som ger dem mod och förmåga att locka, introducera och engagera talanger! En stark arbetsgivarbild är ett budskap om en stark organisation.  

För vem?

IMAGO-coachningarna är kostnadsfria och praktiska. De riktar sig till ledningen, HR och andra nyckelpersoner i små och medelstora företag på olika håll i Finland, både i den privata och i den offentliga sektorn. Det finns inga branschbegränsningar. 

Gör så här