Osaajan asettautuminen Suomeen

Nainen ja mies kävelemässä kadulla.

Apua ja palveluita asettautumisen tueksi on saatavilla.

Tue kansainvälistä osaajaa, jotta hänen alkunsa uudessa asuinpaikassa olisi mahdollisimman sujuva.

Tämä hyödyttää molempia osapuolia, koska osaajan sitoutuminen työnantajaan ja Suomeen kasvaa. Uuteen maahan muuttaminen saattaa olla jännittävä tapahtuma ja samalla muuttajilla on monta käytännön asiaa hoidettavanaan. Tutustu asettautumispalveluihin, jotka helpottavat niin työnantajan kuin työntekijän tehtävälistaa osaajan saapuessa Suomeen. 

Asettautumispalvelut

Työnantajana voit halutessasi tarjota asettautumispalveluita tulijoille. Ne ovat palveluja, jotka voivat auttaa monessa käytännön asiassa, kuten maahanmuuttoasiakirjojen hoitamisessa, verokortin hakemisessa, asunnon löytämisessä sekä koulu- ja päiväkotipaikkojen löytämisessä. 

 

Suomessa on monia maksullisia asettautumispalveluita tarjoavia yrityksiä. Kartoita oman alueesi tarjonta. Jos aiempaa kokemusta ko. palveluiden käytöstä ei ole, kannattaa ensiksi pyytää yksityiskohtainen tarjous useammalta yritykseltä. Tilanteessa, jossa rekrytointi ulkomailta on jatkuvaa, harkitse myös palveluiden kilpailuttamista. 

 

Työnantajana voit korvata asettautumispalveluiden kuluja työntekijälle myös etuutena, mikäli et itse pysty palveluita tarjoamaan ja rekrytoitu haluaa niitä itse ostaa. Voit korvata samaan tapaan myös muuttopalveluita. 

 

Sekä työnantajat että osaajat saavat apua ja neuvoja asettautumiseen myös International Houseilta, joita on usealla paikkakunnalla kuten Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa, Joensuussa ja Oulussa. International Houset kokoavat yhteen paikallisten ja kansallisten toimijoiden palveluita sekä ohjaavat niiden pariin. 

 

Tietoa asettautumisesta ja siihen liittyvistä palveluista saa myös työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä kotoutumisen osaamiskeskus -verkkopalvelusta

 

Yksi asettautumisen ja kotoutumisen keskeisistä tekijöistä on suomen ja/tai ruotsin kielen taito. Katso videolta, miten FinVector hankki työntekijöilleen kielikoulutusta: 

Muuttopalvelut

Kansainvälisiä muuttoja tarjoavia yrityksiä on monia. On suositeltavaa käyttää yritystä, jolla on toimisto Suomessa. Useilla on vakiintuneet käytännöt ja selkeät ohjeet myös tilaajalle. Lisäksi niillä on hyvät ja tunnistettavat vakuutukset Suomesta tai Pohjoismaista, jolloin vahinkotilanteissa selvitystyö on helpompaa. Kaikki ulkomailta ostetut vakuutukset eivät kata kaikkia tilanteita. 

 

Muuton hinta-arviointi voidaan toteuttaa joko paikan päällä tai etäyhteyksin. Pyydä aina kirjallinen tarjous. Osaajalle on hyvä kertoa, mitä Suomeen saa tuoda ja millaisia kustannuksia joidenkin tavaroiden tuonnista saattaa koitua. Esimerkiksi ajoneuvoja koskee maahantuontivero. 

Asunto 

Työnantaja voi tukea kansainvälistä osaajaa asunnon etsinnässä esimerkiksi ostamalla esimerkiksi asettautumispalveluita tai auttamalla asunnon löytämisessä itse. Työnantajana voit maksaa vuokran osittain tai kokonaan ja vähintään tarjota kirjallisia ohjeita asunnon etsintään. 

 

Tavallisesti väliaikainen asunto hankitaan työntekijälle enintään muutamaksi kuukaudeksi. Valmiiksi kalustetut asunnot ovat suosittuja, joiden etuna on, että osaajan ei esimerkiksi välittömästi tarvitse ostaa kaikkia huonekaluja, hintaan sisältyy lähes aina sähkö, vesi, internet ja vakuutukset sekä osaajalla on aikaa tutustua uuteen asuinpaikkaan. 

 

Mikäli osaaja etsii asunnon itse, hänelle kannattaa kertoa esimerkiksi miten asunnon koko Suomessa ilmoitetaan, asunnot eivät yleensä ole kalustettuja sekä miten sähkö-, vesi- ja verkkomaksut toimivat. Tähdennä myös, että kotivakuutus on pakollinen. Esimerkiksi International House Helsinki tarjoaa asumiseen liittyviä linkkejä ja ohjeita. Myös Suomen muut International Houset tarjoavat tukea asiassa.

Pankkitili

Pankkia valitessa kannattaa varmistaa, että palvelut ovat tarjolla ja toimivat englanniksi. Suomen suurimmilla pankeilla on hyvät englanninkieliset palvelut.  

 

Tilin avaamiseen tulee olla syy kuten palkka. Perheenjäsenille pankit tarjoavat yleensä mahdollisuutta niin sanottuun tai-tiliin, joka tarkoittaa, että perheen palkansaaja avaa yhden tilin myös perheenjäsenen käyttöön. 

 

Verkkopankkitunnukset ovat hyödylliset, sillä niiden avulla voi tunnistautua lukuisissa viranomaisten tai yksityisten tahojen palveluissa. Niiden myöntämiseen pankeilla on tarkat säännöt ja ne saadakseen tulee hakijan tunnistautua suomalaisen viranomaisen myöntämällä henkilöllisyystodistuksella, kuten ulkomaalaisen henkilökortilla. 

 

Muistuta osaajaa, että hän ilmoittaa tilinumeronsa palkanmaksuun, Kelalle ja Verohallintoon. 

Linkkejä asettautumisen tueksi

Työnantajalle on tarjolla paljon tukea ja palveluita asettautumisen avuksi. Tutustu esimerkiksi alueellisiin palveluihin. Puolisoita koskevista palveluista löydät lisätietoa artikkelista Kotoutuminen Suomeen

 

IMAGO-valmennukset ovat palvelu työnantajamielikuvan kehittämiseen. Opi monimuotoisen henkilöstön johtamistaitoja ja sitouta osaajat yritykseesi maksuttomissa valmennuksissa. 

 

Työpaikkasuomi ja työpaikkaruotsi ovat kansainvälisille osaajille suunnattuja kielikoulutuksia työssä tarvittavan kielitaidon parantamiseksi. Kielitaidon kehittäminen parantaa työyhteisön viestintää ja toimivuutta. 

 

Julkisia asettautumispalveluja ei ole, mutta EURES-palvelut auttavat palveluntarjoajien löytämisessä. Lähialueesi EURES-asiantuntijan yhteystiedot löydät suomenkielisiltä EURES-sivuilta

 

Taloudellista apua osaajan asettautumiseen voi hakea EURESin Targeted Mobility Scheme (TMS) -ohjelmasta

 

TE-toimistoista saa apua esimerkiksi myös osaajan puolison työn etsintään. 

 

Vinkkaa kansainväliselle osaajalle myös Work Help Finland -mobiilisovelluksesta, joka on tarkoitettu Suomeen tuleville ja Suomessa oleville ulkomaisille työntekijöille. 

Kansainvälisen rekrytoinnin opas