Lösningar på arbetskraftsbristen coachningen

En man hoppar i en tom simbassäng

Vad saknas här?

”Ett företag utan rätt personer – det är lite som en swimmingpool utan vatten”

Vad:

Internationell rekrytering lyfts ofta fram som en lösning på arbetskraftsbristen – och det av goda skäl! Vi behöver kvalificerade medarbetare, oavsett var de kommer ifrån. Internationell talangrekrytering är en lösning som många organisationer redan drar nytta av. 

 

Basinformation om internationell rekrytering: Anmäl dig till den kostnadsfria coachningen om Lösningar på arbetskraftsbristen (3 h)

Varför:

Skolningen ger dig baskunskaperna i internationell rekrytering. En arbetsplats med större mångfald kan gynna organisationen och företaget på många olika sätt, från kompetensutveckling till nya marknader och tillväxt. Men många företag kanske undrar vilka praktiska åtgärder som krävs för arbetstagarens rekrytering, arbetstillstånd, arbetsspråk och mångfald på arbetsplatsen - och var man ens ska börja? 

 

Internationell rekrytering uppfattas ofta som en svår och tidskrävande uppgift. Detta är dock ofta en överdrift. Det finns tjänster och stöd att tillgå. Coachningen Lösningar på arbetskraftsbristen tar dig genom hela den internationella rekryteringsprocessen på ett konkret sätt, med utgångspunkt i din organisationens specifika behov.

Till vem:

Tjänsten passar alla små och medelstora företag.

Någon försöker äta soppa med en gaffel -

Krediter:

"Kan det finnas ett klokare sätt att lösa kompetensbristen än att äta soppa med gaffel?”

Delta i coachning för att lösa kompetensbristen?

Lösningar på arbetskraftsbristen -utbildningen ger arbetsgivare, oavsett startnivå, de grundläggande färdigheterna för att rekrytera internationellt. Utbildningen är kostnadsfri och förbinder inte deltagaren till något! 

 

Efter avslutad coachning kan företaget besvara följande frågor:  

 

 • Vilka är alternativen att rekrytera en anställd från utlandet? 

 • Hur bör vi agera i praktiken? 

 

Även om du ännu inte är redo att rekrytera en internationell talang, kommer denna utbildning att hjälpa dig att bygga upp din organisations färdigheter och vara redo när tiden är mogen. 

 

Totalt består utbildningen av två kostnadsfria distansutbildningar på 3 timmar, dvs. minst 3 timmar och som mest en knapp arbetsdag. Under de första 3 timmarna av distansutbildningen får du tillsammans med en rekryteringsspecialist fördjupa dig i grunderna av internationell rekrytering. Se mer detaljerad information om coachningens innehåll och anmäl dig.  

 

Coachningstjänsten genomförs i samarbete med RTK-henkilöstöpalvelu.

Basinformation om internationell rekrytering

Innehållet av den första distanscoachningen (3 h):

 1. Internationell rekrytering som ett rekryteringsalternativ 

 1. Hurudant kunnande, hurudana kompetenser och färdigheter krävs av företaget vid internationell rekrytering? 

 1. Internationell rekrytering som helhet och befintliga tjänster: rekryteringskanaler, samarbetspartners och verksamhetsmodeller. 

 1. Privata och offentliga tjänstealternativ 

 1. Den rekryterade arbetstagarens perspektiv 

 1. Arbetstillståndsärenden 

 1. Dokumentation som krävs av myndigheterna 

 1. Risker och utmaningar vid internationell rekrytering 

Skräddarsydd verksamhetsplan för internationella rekrytering

Innehållet av den andra distanscoachningen (option på 3 h):

 • Fördjupat innehåll baserat på företagets behov och utgångspunkt 

 • Upprättande av skräddarsydd verksamhetsplan åt företaget