Ledarskapsmentorprogram

Två kvinnor pratar vid sina skrivbord.

Arbetslivet internationaliseras – är ditt företag redo? Bygg upp ett internationellt team och förbered dig på att leda det.

Fördelarna med en internationell arbetsgemenskap är obestridliga. I ett nötskal: den skapar tillväxt. I framtiden kommer företagens tillväxt från den internationella marknaden. Under februari inleds ett kostnadsfritt mentorprogram för ledning av en internationell arbetsgemenskap. Det är avsett för chefer eller ledare inom finska små och medelstora företag som är angelägna om att leda sina team mot en internationell framtid. Ansökningsperioden för programmet 2024 har nu stängt. Tack till alla sökande!

 

Lär dig om deltagarnas erfarenheter från videon (på finska) nedan! 

Varför ett internationellt team?

Fördjupa ditt företags kompetens, stöd uppkomsten av innovationer, hitta nya sätt att arbeta, utöka marknaden och öka omsättningen! Nyckeln till att uppnå detta är en mångsidig arbetsgemenskap. Ett internationellt team gör företaget attraktivt även för andra experter.  

 

Work in Finland stöder och hjälper ditt företag på resan till internationalisering. Vänta inte, utan inled ditt företags tillväxthistoria nu! 

Kostnadsfritt mentorprogram

I mentorprogrammet för ledning av en internationell arbetsgemenskap utvecklar du ditt företags interna kunskaper och färdigheter mot internationalisering. Företagens framtida tillväxt kommer från den internationella marknaden. Alla företag kommer att behöva internationella experter för att lyckas och vi står inför en övergång till en mångkulturell arbetsgemenskap. Är ni redo? 

 

Sparra med din mentor om bland annat följande frågor: Vad innebär chefskompetens i en värld som håller på att internationaliseras? Varför och hur rekryterar man en internationell expert? Hur leds och stöds arbetsgemenskapen i förändringen? Hur främjar internationaliseringen av personalen företagets konkurrenskraft?  

Programmets innehål

Mentorprogrammet ordnas tillsammans med Suomen mentorit rf. Programmet kombinerar parmentorskap och gemensamma coachningstillfällen. Programmet pågår i tio månader och innehåller: 

  • Programmets gemensamma start- och avslutningsevenemang i Helsingfors 

  • 8 mentormöten 

  • 3 coachningar (2x virtuellt och 1x ansikte mot ansikte) 

Viktiga datum
15.11.2023 - 7.1.2024Ansökan är öppen
7.2.2024, kl. 15–16:30Nätcoachning för mentorer
14.2.2024 kl. 15–18 (Helsinki; TF talo)Programmets gemensamma startevenemang
17.4.2024 kl. 15:00–16:30Nätcoachning A
12.6.2024 kl. 15–18Programmets gemensamma coachningsmöte
18.9.2024 kl. 15–16:30Nätcoachning B
13.11.2024 kl. 15–18 (Helsinki; TF talo)Programmets avslutningsevenemang

Ta kontakt