Regionala tjänster för arbetsgivare

Helsingfors solnedgång. - Juha Kalaoja

Nedan hittar du en lista över Talent Boost-aktörer som utvecklar, planerar och tillhandahåller tjänster med anknytning till internationell kompetens.

Esbo

Espoo Talent Hub förenar offentliga aktörer, arbetsgivare och talanger på bästa möjliga sätt. De stöder arbetsgivare i utvecklingen av en mångsidig arbetsplats och bidrar till att göra organisationen mer attraktiv för internationella talanger. Med Espoo Talent Hub hittar du lämpliga arbetstagare för dina behov. För arbetsgivarna erbjuds ekonomiskt stöd och rådgivning till exempel i anslutning till ansökningar om lönesubvention. Genom att delta i rekryteringsevenemang kan du nå internationella talanger bosatta i Finland och söka potentiella kandidater utomlands. 

Helsingfors

International House Helsinki stöder organisationer under hela rekryteringsprocessen och erbjuder rådgivning i frågor som gäller både internationell rekrytering och internationella arbetstagare. Hos dem får du hjälp med att hitta internationella arbetstagare, svar på frågor om arbetskraftsinvandring och uppehållstillstånd samt information om tjänster som riktar sig till arbetsgivaren. 

Joensuu

TalentHub Joensuu är en mötesplats för internationella talanger och lokala företag. De utvecklar sysselsättningstjänster riktade till internationella talanger i nära samarbete med företag och organisationer. De erbjuder också ett brett utbud av evenemang och information om utbildningsmöjligheter. 

Jyväskylä, Mellersta Finland

Business Jyväskylä har tillsammans med sina samarbetspartner samlat servicekanaler, användbar information och tips för internationell rekrytering för arbetsgivare.  

 

Kompetenscentret för invandrare erbjuder gratis stöd till mikroföretag och små och medelstora företag i Jyväskyläregionen när det gäller anställning av invandrare och interkulturell kommunikation mellan arbetsgemenskaper. 

Kajana

Kajaani International Info hjälper företag i Kajana i frågor som rör internationell rekrytering från olika skeden av rekryteringen till etableringen av arbetstagare. Av dem får arbetstagaren också direkt hjälp med myndighetskontakter, språkfrågor och att hitta rätt tjänster och nätverk. 

Kuopio

International House Kuopio är särskilt avsett för att stödja utlänningar som flyttar till staden eller planerar en flytt, i deras inledande fas av att bosätta sig och integreras. Vi hjälper flyttare att hitta de tjänster de behöver och att bli en del av det nya samhället. Förutom enskilda kunder betjänar International House även arbetsgivare i Kuopio-området med frågor relaterade till utländsk arbetskraft och dess rekrytering.

Villmanstrand

TalentHUB Södra Karelen  för samman internationella talanger och företag – många internationella studenter vid LUT-universitetet och LAB-yrkeshögskolan vill stanna kvar för att arbeta i området. Talent Hub Södra Karelen ger hjälp och stöd för internationella rekryteringsprocesser från början till slut. 

Uleåborg

Uleåborg Talent Hub samlar tjänster inom internationell rekrytering samt kommunicerar om aktuella händelser och nyheter. De hjälper också företag att hitta lämpliga arbetstagare bland internationella arbetssökande som redan bor i Uleåborgsregionen. Internationella talanger får information om invandring, sysselsättning och andra viktiga tjänster. 

Österbotten, Mellersta Österbotten 

Ekosystemet Talent Coastline samlar aktörer och tjänster inom internationell rekrytering i Österbotten och Mellersta Österbotten som stöder både internationella talanger och arbetsgivare i regionen. Som arbetsgivare får du aktuell information om frågor och tjänster som gäller internationella rekryteringar på Talent Coastlines webbplats.  

Satakunta

NTM-centralen i Satakunta, Satakuntas TE-byrå, Satakuntaförbundet samt städerna Björneborg och Raumo har sammanställt aktörer och tjänster som stöder både internationella talanger som flyttar till området och arbetsgivare i området som rekryterar internationellt. Som arbetsgivare i Satakunta får du aktuell information om tjänster i anslutning till internationella rekryteringar på webbplatsen Work & Study in West Coast Finland

Tammerfors

 

International House Tampere erbjuder rådgivningstjänster inom internationell kompetens och rekrytering för arbetsgivare i Birkaland. De stöder internationella rekryteringar, ansökningar om ekonomiskt stöd och informerar om aktuella rekryteringsevenemang och rekryteringskampanjer. 

Åbo

Tjänsten Tillväxt genom internationella talangerhjälper företagen i Åboregionen att hitta och rekrytera internationell arbetskraft. De omfattande stöd- och rådgivningstjänsterna riktar sig till både företag och internationella talanger som är etablerade i regionen.  

Vanda

Talent Vantaa  erbjuder anvisningar och information om internationalisering av arbetsgemenskapen. De erbjuder stöd och träning för rekrytering av talanger samt för etablering av internationella talanger och uppmuntrar till nätverkande.