Monimuotoisuudesta vauhtia yritysten kasvuun

Neljä henkilöä istuu sohvalla - Markus Pentikäinen / Keksi

Credits: Mikko Törmänen, Keksi

Kansainvälinen rekrytointi tuottaa yrityksille monenlaisia hyötyjä.

Suomi on täynnä piilevää osaamista. Kun rekrytoinnissa huomioidaan monimuotoisuus, kasvaa sen mukana myös osaaminen ja ymmärrys.

Monimuotoisuus tuo mukanaan useita etuja työpaikoille. Tarjoamme palveluita, oppaita ja työkaluja, joiden avulla asemoit yrityksesi kasvun ja kehityksen polulle.

Monimuotoisuuden etuja

Mitä etuja monimuotoisesta työpaikasta ja kansainvälisestä tiimistä on? Pähkinänkuoressa mm. seuraavia:  

 • Suomen ulkopuolelta tulevat osaajat tuovat mukanaan uusia työskentely- ja ajattelutapoja sekä erilaisia perspektiivejä. Yrityksen osaajapooli ja taitopaletti laajenee sekä kyky innovoida kasvaa. 1 + 1 = enemmän kuin 2!  

 • Monipuolinen osaaminen pitää yrityksen kasvun ja kehityksen kelkassa. Mitä aiemmin hyppää kelkkaan mukaan, sitä paremmat vauhdit saa.  

 • Kansainväliset työntekijät vahvistavat yrityksen kielitaitoa, ja näin kompetenssi uusien markkinoiden ymmärtämiseen ja tutkimiseen lisääntyy sekä uusien asiakasryhmien tavoittaminen helpottuu. Yes, you can.  

 • Monimuotoisilla tiimeillä on positiivinen vaikutus työelämän laatuun ja yhteistyöhön. Sama vaikutus on myös työhyvinvointiin.  

 • Kansainväliset talentit parantavat mielikuvaa yrityksestä ja tekevät näin työnantajasta houkuttelevamman, mikä avaa ovia entistä laajempiin rekrytointimahdollisuuksiin. Työnantajamielikuvaa voi parantaa esim. TE-palvelujen IMAGO-valmennuksen tai Talent-rahoituksen avulla.  

 • Asiakastyytyväisyys lisääntyy, kun asiakkaiden monimuotoisuus osataan huomioida tuotteissa ja palveluissa.  

  

Miten edetä? Jatka lukemista ja tutustu tähän artikkeliin koottuihin oppaisiin sekä palveluihin tai ota yhteyttä suoraan Work in Finlandin kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvontaan. Asiantuntijamme palvelevat henkilökohtaisesti puhelimitse ja sähköpostitse.   

Mitä on monimuotoisuus? 

Monimuotoisuus työpaikalla tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että työntekijät ovat yksilöitä. He ovat eri ikäisiä ja sukupuolisia. Heillä on monenlaisia kulttuuri-, kieli-, koulutus-, kokemus- tai etnisiä taustoja ja he edustavat erilaisia uskontokuntia tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. He ovat kasvaneet erilaisiin sosiaalisiin käytäntöihin. Yksi kättelee, toinen kumartaa. Kolmas fanittaa intohimoisesti krikettiä, neljäs puolestaan jääkiekkoa ja viides aloittaa aamunsa teellä, kun taas kuudes kahvilla. Syvennä tietojasi monimuotoisuudesta vaikkapa Valtioneuvoston monimuotoisuusoppaasta, joka avaa käsitteet ymmärrettävästi ja antaa kattavasti vinkkejä johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen.

 

Miten työyhteisössäsi huomioidaan monimuotoisuus?   

 

 Työyhteisö pystyy parhaimpaansa ja voi hyvin, kun kaikki sen jäsenet otetaan huomioon ja luodaan työympäristö, jossa he viihtyvät ja jonka käytännöt he tuntevat. Yrityksen johdolla on tässä keskeinen rooli: työntekijöitä tulee johtaa oikeudenmukaisesti ja siten, että jokainen työyhteisön jäsen kokee olevansa työyhteisössä tasavertaisesti osallisena. Esihenkilöiden on tärkeää huolehtia, että heidän johtamisosaamisensa on nykytarpeiden tasalla. Hyvällä ja inklusiivisella johtamisella varmistetaan, että moninaisuus saadaan valjastettua yrityksen voimavaraksi.   

  

Liikkeelle pääsee helpoin askelin. Jos olisit itse töissä ulkomailla, miltä tuntuisi, jos työnantaja järjestäisi juhlapäivänäsi taukohuoneeseen korvapuusteja tai toivottaisi joulukuun 6. hyvää itsenäisyyspäivää? Ei kuulosta liian vaikealta toteuttaa, eihän? Ajattele vaikutusta intialaiseen tai vietnamilaiseen osaajaan, jos työnantaja Suomessa huomioi esimerkiksi Diwali- tai Tet-juhlan.  

  

Keskeistä on työntekijän perehdyttäminen niin, että osaaja omaksuu uuden työkulttuurin ja yrityksen työtavat. On myös huolehdittava siitä, että uusi työntekijä ei jää epävirallistenkaan keskustelujen ulkopuolelle. Tärkeää on myös opettaa ja kertoa työntekijöiden oikeuksista – työntekijän kotimaassa tilanne niiden suhteen saattaa poiketa Suomeen nähden paljon. Tukea ja näkökulmia löytyy mm. yhdenvertaisuussuunnittelun oppaista.  

  

Kaikki integrointiin tähtäävät toimenpiteet parantavat osaajien viihtyvyyttä ja sitouttavat heitä yritykseen. Aloita pienistä ja siirry suurempiin. Tämä tuottaa suoraa hyötyä, kun luovuus lisääntyy ja tulokset paranevat. 

 

Globaalit työnteon tavat ovat täällä – onko yrityksesi valmis? 

 

Keskeistä on valmistaa omia tiimejä monimuotoisuuteen ja kansainvälisyyteen. Suomi on osa globaalia markkinaa ja monimuotoinen työkulttuuri on jo rantautunut Pohjolaankin. Tutkimus osoittaa, että tulevaisuudessa kaikki yritykset tarvitsevat menestyäkseen kansainvälisiä osaajia. Työ- ja elinkeinoministeriön monimuotoisuusoppaassa todetaan, että Suomesta tapahtuu aivovuotoa. Lisäksi käsillä on työvoimapula, johon on vastattava ajoissa innovatiivisesti ja joustavasti: ”On kriittistä houkutella uusia osaajia sekä pitää nykyiset osaajat Suomessa.” Kansainväliset osaajat vauhdittavat yrityksen menestystä.  

  

Valmistaudu tulevaan. Yrityksen johdon positiivinen asennoituminen kansainvälisyyttä kohtaan on erinomainen alku. Omaa johtamista voi ja kannattaa kehittää, ja siinä me autamme. 

Mikko Törmänen, Keksi / Business Finland

Kuvaoikeudet: Mikko Törmänen, Keksi / Business Finland

Apua ja tukea monimuotoisuuden kehittämiseen

Alle on listattu erilasia palveluja, oppaita ja työkaluja, jotka avaavat monimuotoisuuden ja kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksiä. Apua ja tukea on saatavilla niin henkilökohtaisesti, koulutuksissa kuin oppaissa. 

  

IMAGO | TE-palvelut  

 • IMAGO-palvelu tarjoaa työpajamuotoista sparrausta monimuotoisen työnantajakuvan kehittämiseen.  

Monimuotoisuudesta menestystä – tietoa ja työkaluja työnantajalle | Työ- ja elinkeinomimisteriö, Valtioneuvosto  

 • Monimuotoisuusoppaasta saa kattavasti johtamiseen ja työyhteisön kehittämiseen liittyviä vinkkejä ja opas avaa monimuotoisuuden terminologiaa ymmärrettävästi.  

Oppaita yhdenvertaisuussuunnitteluun | Yhdenvertaisuus  

 • Tarjolla mm. Työsuojeluhallinnon julkaisema Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikalla -opas.  

Kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta | Work in Finland 

 • Asiantuntijamme palvelevat kansainväliseen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä henkilökohtaisesti puhelimitse ja sähköpostitse.  

Talent-rahoitus | Work in Finland  

 • Paranna työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä sekä kykyä kasvattaa kansainvälisten osaajien määrää  

Edistä DEI-työtä omassa organisaatiossasi

 • Tutustu monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion hyviin käytäntöihin

Kansainvälisen rekrytoinnin opas | Work in Finland  

 • Käytännön ohjeita rekrytointiprosessista ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen ja Suomeen asettautumiseen.  

Työpaikkasuomi | Work in Finland  

 • Tue kansainvälisen henkilöstösi suomen kielen taitoa.  

Työpaikkaruotsi | Work in Finland  

 • Tue kansainvälisen henkilöstösi ruotsin kielen taitoa.  

  

Muita hyödyllisiä linkkejä  

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointityökalu | FIBS Ry  

Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa? | Työterveyslaitos  

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa | Työterveyslaitos  

Kansainvälisenä osaajana Suomessa – Suuntana työelämä | Työterveyslaitos  

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos