Tee kansainvälinen työpaikkailmoitus

Kaksi ihmistä työpaikalla kannettavan tietokoneen äärellä.

Credits: Markus Pentikäinen / Keksi

Muista työnantajamielikuva. Sillä on merkittävä vaikutus hakijaan.

Kun kansainvälisen rekrytoinnin suunnitelma on tehty ja rekrytointikumppani valittu, on aika aloittaa osaajan etsintä.

Millainen on hyvä kansainvälinen työpaikkailmoitus? Se on informatiivinen ja selkeä, joka tyylillään viestii, millainen työnantaja on – englanniksi. Korkeatasoisista osaajista käydään monella alalla rekrytointikilpailua, joten huolehdi, että työntekijä kokee saavansa vastinetta työpaikan valinnalleen. Tähän vaikuttaa suuresti työnantajamielikuva, jonka rakentaminen alkaa jo työpaikkailmoituksesta. Lue vinkit kansainvälisen rekrytointi-ilmoituksen laatimiseen. 

Rekrytointi-ilmoitus

Panosta työpaikkailmoituksen tekemiseen. Se on usein ensimmäisten asioiden joukossa, jota potentiaalinen työnhakija organisaatiostasi lukee. Työpaikkailmoitus on tilaisuus esitellä yritys sekä luoda rekrytoitavalle hyvä mielikuva työpaikasta.

 

Millaisia asioita rekrytointi-ilmoituksen tekemisessä tulee huomioida? 

 

Työpaikkailmoituksen tulee olla selkeästi kirjoitettu ja informatiivinen. Tee siitä oman yrityksen tyylin mukainen, oli se sitten asiapitoinen, humoristinen tai jopa haaste, jonka hakijan tulee ratkaista. Ilmoituksella viestit työnhakijalle, millainen työnantaja on. Kuvaa avoinna oleva tehtävä ja organisaation odotukset selvästi.

 

Tee kansainvälinen työpaikkailmoitus lähtökohtaisesti englanniksi ja käytä muita kieliä, jos se liittyy avoinna olevaan positioon.

 

Jos vaatimuksena on korkeakoulutus, se tulkitaan Suomen ulkopuolella usein kandidaatin tutkintona. Tämä kannattaa huomioida ilmoitusta sanaillessa ja pohtia, onko maisterin tutkinto välttämätön.

 

Kansainväliset osaajat eivät pääsääntöisesti tunne suomalaista työkulttuuria, kuten ammattikohtaisia vaatimuksia, työsuhde-etuja tai rekrytointiprosessia. Kirjoita niin kutsutut itsestäänselvyydet auki ilmoitukseen. Kerro palkkauksesta selvästi ja avoimesti. Kansainvälisten osaajien joukossa on paljon perheellisiä, joten palkan tulee kattaa koko perheen kulut, varsinkin jos aluksi puolisolla ei vielä ole työpaikkaa. 

 

Mieti myös, mistä ihannehakijan todennäköisimmin tavoitat, eli missä kanavissa hakuilmoitus julkaistaan ja miten tämä vaikuttaa ilmoituksen tyyliin. Onko hakija aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, kuunteleeko radiota vai lukeeko lehtiä? On oletettavaa, että esimerkiksi kansainväliset osaajat käyttävät paljon Internetiä, sosiaalista mediaa ja omia verkostojaan työnhaussa. Tarkista paikalliselta rekrytointikumppaniltasi, mitä ovat kohdemaan tärkeimmät kanavat. 

 

Vaihtoehto julkiselle haulle on suorahaku eli headhunting. Suorahaussa on yleistä käyttää toimialan tuntevaa rekrytoijaa, eli headhunteria, joka yhdessä organisaation kanssa kartoittaa täytettävän tehtävän vaatimukset ja tunnistaa mahdolliset ehdokkaat. Rekrytoija ottaa yhteyttä kandidaatteihin ja saattaa hoitaa rekrytointiprosessin organisaation kanssa. Suorahaku voi olla tehokas tapa löytää sopivia hakijoita. Suorarekrytointiin on saatavilla useita palveluntarjoajia. 

 

Laita korvan taakse, että vastuullisuus läpäisee koko rekrytointiprosessin. Työpaikkailmoituksen kohdalla mieti esimerkiksi, ovatko sanavalinnat jotain sukupuolta suosivia tai millaisen viestin kuvitus antaa. Harkitse myös monimuotoisuuslausekkeen käyttöä.  

Kuvaoikeudet: Markus Pentikäinen / Keksi

Kuvaoikeudet: Markus Pentikäinen / Keksi

Työhakemusmalli 

Valitse tarkoitukseen sopiva hakemusmalli. Onko yritykseesi sopivin Suomessa yleinen malli, johon kuuluu hakemuskirje ja ansioluettelo? Olisiko rekrytointijärjestelmä täytettävine kysymyksineen tai videohakemus parempi?  


Hakemuksia käsitellessä työnantajalle tarkentuu kuva yksittäisistä hakijoista sekä hakijakunnasta hahmottuu kokonaisuus. Perehdy hakemuksiin, sillä haastattelutilanteessa kyky perehtyä saatuihin vastauksiin välittyy kyllä työnhakijalle. Tämä vaikuttaa haastattelukokemukseen ja työnantajamielikuvaan.

Työnantajamielikuva ja organisaation esittely

Huolehdi, että työnantajamielikuvaan liittyvät asiat ovat kunnossa, sillä niillä on merkittävä vaikutus hakijaan. Erityisesti kansainvälisissä rekrytoinneissa hakijalla saattaa olla median luoma mielikuva organisaatiosta, joka voi sekoittua mielikuviin Suomesta.  

 

Organisaation ja työyhteisön esittelyyn on hyvä käyttää aikaa. Laita kotisivut työpaikkailmoitukseen ja varmista, että ne on käännetty englanniksi. Haastatteluvaiheessa voidaan kertoa tarkemmin esimerkiksi työtavoista ja hakija voidaan tutustuttaa toimitiloihin. 

 

Korkeatasoiset osaajat voivat itse valita työpaikkansa ja kilpailluille työntekijöille ovat enenevissä määrin tärkeitä muiden muassa organisaation toimintakulttuuri ja arvot, sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työn joustavuus. Vaikuta työnantajamielikuvaan työpaikkailmoituksesta lähtien. Työnantajamielikuvaa luodaan myös sosiaalisessa mediassa. 

 

Positiivinen mielikuva lisää houkuttelevuutta ja saa osaajat hakeutumaan organisaatioon töihin tai sen kanssa yhteistyöhön ilman erillisiä kampanjoitakin. 

 

Tutustu TE-palvelujen IMAGO-valmennuksiin, jotka auttavat työnantajakuvan kehittämisessä. 

Lue lisää