Palkkaamisen tuet ja vaihtoehdot

Mies työskentelee ulkona kahvilassa.

Onko organisaatiosi verkostossa jo kokemuksia tukien käytöstä?

Kansainvälisen osaajan palkkaukseen voi saada tukea ja palkkaus ei ole ainoa vaihtoehto työn toteuttamiselle.

Vaihtoehtoihin lukeutuu niin kotimaisia kuin kansainvälisiä tukia. Vaihtoehtoisia työn toteuttamisen tapoja voivat olla vaikka työharjoittelu tai yhteistyö muiden yritysten kanssa. Myös Business Finlandilla on tarkoitukseen erilaisia rahoituksia. 

Palkkaamisen tuet

Mitkä tukimuodot sopisivat organisaatiollesi? Tutustu vaihtoehtoihin alla. Pohdi myös, voiko tukien käyttöä suunnitella jo tuleviksi vuosiksi eteenpäin. 

 

Aiheesta lisätietoa tarjoaa Kansainvälisen rekrytoinnin opas

Business Finlandin tuet 

 

Business Finland tukee yritysten kansainvälistymistä monin tavoin muun muassa järjestämällä tilaisuuksia, antamalla koulutusta ja neuvontaa, myöntämällä taloudellisia tukia ja auttamalla kehittämään kansainvälisiä yritysverkostoja. Asiakaskunta on laaja, ja seuraavat palvelut sopivat erityisesti pk-yrityksille ja startupeille. Business Finlandin palvelut ovat maksuttomia. 

 

Talent-rahoitus soveltuu pk- ja midcap-yrityksille, jotka hakevat kansainvälistä kasvua innovatiivisella tuotteella, palvelulla tai liiketoimintamallilla. Rahoituksen avulla yritys voi kasvattaa oman henkilöstön kansainvälistymistaitoja. 

 

Explorer-rahoituksella yritys voi palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille menoon, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen. 

 

Tempo-rahoitusta voi hakea alle viisi vuotta toiminut startup-yritys uuden tuote- tai palveluidean työs- tämiseen ja kansainvälisen kasvun valmisteluun. 

 

Innovaatioseteli on tarkoitettu uuden tuotteen, palvelun tai liiketoiminnan suunnitteluun ja kartoittamiseen. Seteliä voi käyttää esimerkiksi uuden palvelun kehitystyöhön tai palvelumuotoiluun. 

Kuntien tuet ja kansainväliset EURES-tuet 

 

Usealta kaupungilta ja kunnalta voi saada taloudellista tukea esimerkiksi rekrytoinnista syntyviin ohjaus-, perehdytys-, työväline-, työvaate- ja työtilakustannuksiin, kertaluontoisen työn tai projektin suorittamiseen tai palkkakustannuksiin. Tuet on tarkoitettu kunkin kunnan alueen työllisyyden edistämiseen, joten hanki tarkemmat tiedot ehdoista omalta kaupungilta tai kunnaltasi. 

 

Eurooppalaisen työnvälitysverkoston EURESin kautta on myös mahdollista saada tukea ulkomailta rekrytointiin. EURES koordinoi Targeted Mobility Scheme -hankkeita, joilta sekä työnantaja että työnhakija voivat hakea taloudellista tukea silloin, kun työn aloitus vaatii työntekijän muuttoa maasta toiseen. Lue lisää EURESista.

Tukityöllistäminen 

 

Tukityöllistämisessä valtio osallistuu työntekijän palkkakustannuksiin, jolloin työsuhteen kustannukset ovat työnantajalle edullisemmat. Lue lisää Työmarkkinatorin sivuilta

 

F.E.C.-ohjelmat 

 

F.E.C -ohjelma (Further educated with companies) on rekrytoiva koulutusohjelma ja se toteutetaan yhteistyössä alueen ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. Koulutus on virallista työvoimakoulutusta, jonka perusperiaatteena on yhdistää työnhakija ja työnantaja jatkokoulutuksen kautta. 

 

Ohjelmassa kansainväliset työttömät työnhakijat ottavat usein yhteyttä heitä kiinnostaviin yrityksiin. Paikalliset yritykset ovatkin ohjelmien tärkein yhteistyökumppani. F.E.C -ohjelmiin osallistuminen on työnantajalle varsin edullista ja ohjelma hyvä tapa saada korkeakoulutettu osaaja mukaan omaan työyhteisöön. Lue lisää TE-toimiston sivuilta

 

Työharjoittelu 

 

Harjoittelun tarkoituksena on perehdyttää harjoittelija työelämään ja lisätä hänen ammattitaitoaan. Työharjoittelusta käytetään yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa nimitystä korkeakouluharjoittelu. Työttömän työnhakijan työharjoittelu tehdään TE-toimiston kautta työkokeiluna. 

 

Työnantajan tulee huolehtia, että työharjoittelijalla on soveltuva työnteko-oikeus sekä tarjota työvälineet ja perehdytys työtehtäviin.  

 

Harjoittelupaikoille on usein kova kysyntä. Kansainvälisiä korkeakouluharjoittelijoita voi etsiä jättämällä ilmoituksen harjoittelupaikasta koulun omiin rekrytointikanaviin tai lähtemällä aktiivisesti mukaan korkeakoulujen järjestämiin kansainvälisyysohjelmiin. Lisäksi harjoittelijan voi löytää ulkomaisista korkeakouluista. 

Vuokratyövoima 

 

Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan järjestelyä, jossa työvoimaa käyttävä organisaatio tekee sopimuksen toisen organisaation kanssa työntekijän vuokraamisesta korvausta vastaan.  

 

Suomeen lähetettyjen vuokratyöntekijöiden kohdalla tilaajan tulee muun muassa huolehtia, että lähettävällä yrityksellä on Suomessa edustaja ja antaa lähettävälle yritykselle sen tarvitsemat tiedot työnantajavelvollisuuksiensa täyttämiseksi vuokratyössä. 

 

Alihankinta 

 

Alihankinta mahdollistaa työmäärän ja osa-alueiden toteutumisen vastuun usean tahon kesken. Moni suomalainen organisaatio käyttää kansainvälistä työvoimaa alihankkijan kautta. Pääurakoitsijalla on ulkomaalais- ja tilaajavastuulakiin perustuvia velvollisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon alihankintaa käytettäessä. Alihankintaketjuissa on hyvä tuntea eettisen rekrytoinnin periaatteet.

 

Projektityö 

 

Kansainvälinen rekrytointi projektityötä varten ei juurikaan poikkea kansainvälisen rekrytoinnin perusperiaatteista. Projektityön määräaikaisuus voi vaikuttaa esimerkiksi ensimmäisen oleskeluluvan tyyppiin tai Suomen sosiaaliturvaan pääsemiseen EU-/ETA-alueen ulkopuolelta rekrytoidessa. Huomioi myös, pääseekö projektityöntekijä ja mahdollisesti mukana muuttava perhe kunnallisten palveluiden, kuten koulun, päivähoidon ja terveydenhuollon piiriin. Työntekijä saattaa voida osallistua lyhyisiin projekteihin jopa ilman erillistä oleskelulupaa. Työnteko-oikeus tulee kuitenkin aina varmistaa erikseen jokaisen työntekijän tilanne huomioiden. 

Apurahatyöskentely 

 

Useat julkisyhteisöt, säätiöt, korkeakoulut ja muut yhteisöt myöntävät säännöllisesti apurahoja muun muassa taiteellisen ja tieteellisen työn tukemiseksi. Siinä missä palkan tai palkkion maksaja voi vaatia saajalta työtä tai tuloksia vastikkeeksi maksetusta rahasta, apuraha on vastikkeetonta tuloa. Apurahan verotus riippuu sen maksajasta, määrästä ja tarkoituksesta. 

 

Yhteistyö muiden yritysten kanssa 

 

Rekrytointitarpeen voi täyttää myös yhteistyö: resurssien ja osaamisen jakaminen. Esimerkiksi pien- ja startup-yrittäjillä voi olla paljon tietotaitoa monelta eri osa-alueelta, kuten eri kohdemaista, kansainvälisistä markkinoista, palveluiden digitalisoinnista ja tuotteiden ja palveluiden innovatiivisesta jatkokehittämisestä.  

 

Sovi yhteistyöstä kirjallisesti ja varmista, minkä maan lainsäädäntöä tulee noudattaa. Yhteistyötä voidaan rahoittaa esimerkiksi Business Finlandin rahoituselementtien avulla. Lisätietoa ja kontakteja oman alueen muihin yrityksiin saa muun muassa alueellisilta innovaatio- ja yrityskeskuksilta, startup-keskittymistä ja kauppakamareilta. 

Kansainvälisen rekrytoinnin opas