Oikeudet ja velvollisuudet

Neljä ihmistä istuu sohvalla.

Credits: Markus Pentikäinen / Keksi

Suomen lait varmistavat tasapuolisuuden ja kaikkien osapuolien oikeudet.

Huolehdi, että tunnet työnantajana velvollisuutesi ja oikeutesi. Työnantajan roolissa painottuvat ensiksi mainitut.

Työnantajan velvollisuuksien ohjaavana pääperiaatteena on varmistaa, että työn tekemisen lähtökohdat ovat kunnossa. Kansainvälisissä rekrytoinneissa on olennaista pitää huolta, että ulkomainen osaaja tuntee suomalaisen työelämän käytännöt, omat velvoitteensa ja oikeutensa sekä esimerkiksi palkkaan, verotukseen ja työsuhde-etuihin kuuluvat asiat. 

Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työnantajana velvollisuutesi on varmistaa työn tekemisen hyvät edellytykset. Kerro kansainväliselle rekrytoidulle työnantajan lakisääteisistä velvoitteista, kuten tasapuolisesta kohtelusta, syrjinnän kiellosta, työturvallisuudesta tai sairausajan palkkauksesta. Tämä vahvistaa osaajan turvallisuudentunnetta ja mielikuvaa hyvästä työyhteisöstä. Käytä kieltä, jota kansainvälinen osaaja varmasti ymmärtää. Vastuullisuus kulkee juonteena läpi rekrytointiprosessin – syvennä tietojasi!

 

Esimerkiksi sote-alalla työnantajan on huomioitava kansainvälisen osaajan mahdollisuus pätevöitymiseen ja työllistymiseen lähtömaan koulutusta vastaavaan tehtävään. 

 

Työnantajalla on työaikana työnjohto-oikeus. Tämä tarkoittaa oikeutta valvoa ja johtaa työtä työaikana. Työnantaja päättää missä, miten, milloin ja millä välineillä työtä tehdään. Työnjohto-oikeus ei saa rikkoa hyvän tavan tai lain määräyksiä. Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä, elleivät ne ole selvästi ristiriidassa työsopimuksessa sovittujen ehtojen kanssa. Lue lisää työnjohto-oikeudesta esimerkiksi Työsuojeluhallinnon sivuilta

 

Käy työntekijän kanssa hänen velvollisuutensa hyvin läpi. Näihin kuuluvat muiden muassa liikesalaisuuksien säilyttämisvelvollisuus, kilpailevan toiminnan kielto ja työturvallisuuteen liittyvistä puutteista ilmoittaminen. Sosiaalisessa mediassa ei ole paikallaan parjata työnantajaa. 

 

Osaajalla on oikeus ansaita leipänsä haluamallaan tavalla, joten työnantaja ei voi kieltää muun työn tekemistä kokonaan. On kuitenkin paikallaan keskustella siihen liittyvistä rajoitteista. Työntekijän on tärkeä tietää, että jotkut oleskelulupatyypit rajoittavat työntekoa. Työnantajalla on velvollisuus tarkistaa, että työntekijällä on oikeus kyseiseen työhön. 

Kuvaoikeudet: Markus Pentikäinen / Keksi

Kuvaoikeudet: Markus Pentikäinen / Keksi

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus ja työsuhteen tietojen säilytys 

 

Työnantaja on ilmoitusvelvollinen luottamus- ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisista työntekijöistä sekä työ- ja elinkeinotoimistolle (TE-toimisto) kaikista muista ulkomaalaisista työntekijöistä kuin EU-kansalaisista, EU-kansalaiseen rinnastettavista tai EU-kansalaisen perheenjäsenistä. 

 

Lisäksi työnantajalla on velvollisuus säilyttää ulkomaalaisen työntekijän työsuhdetta koskevat tiedot työpaikalla kahden vuoden ajan palvelussuhteen päättymisestä. Tietojen säilytykseen voi käyttää esimerkiksi HR-järjestelmää tai muuta henkilötietojen säilytykseen soveltuvaa suojattua arkistoa tai tietokantaa. Oikeuden voi tarkistaa myös sähköpostitse Maahanmuuttovirastolta.  

 

Suomalaiset lait ja viranomaisprosessit varmistavat kaikkien osapuolien oikeudet ja tasapuolisen kohtelun. Työnantajana voit aina kääntyä asiaa hoitavan viranomaisen puoleen epäselvissä tilanteissa. 

Palkka ja työsuhde-edut 

Suomessa palkka määräytyy yleensä työehtosopimuksen mukaan. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, palkka sovitaan työntekijän kanssa. Palkka määräytyy suomalaisen palkkatason mukaan. 

 

Selvennä kansainväliselle työntekijälle mahdollisimman aikaisin, miten Suomessa verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmät toimivat ja minkälaisia maksuja hänen palkastaan pidätetään. Selvitä, onko työntekijällä ulkomaantuloja tai kuuluuko hän toisen maan sosiaaliturvan tai verotuksen piiriin. 

 

Käy läpi mahdolliset työsuhde-edut ja niiden vaikutukset verotukseen ja työhaastattelun yhteydessä. Edut saattavat vaikuttaa positiivisesti hakijan päätökseen ottaa avoin paikka vastaan. Kerro samalla muista suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan eduista ja oikeuksista. 

Kuvaoikeudet: Marjaana Malkamäki / Keksi

Kuvaoikeudet: Marjaana Malkamäki / Keksi

Työterveyshuolto

Työlainsäädäntö velvoittaa työnantajan järjestämään työterveyshuollon yhdellekin työntekijälle. Suomen työterveyshuollon käytännöt eroavat monen muun maan käytännöistä esimerkiksi hammashuollon tai perheenjäsenten osalta. Varmista, että työterveyshuollon toteuttaja pystyy palvelemaan asiakkaitaan englanniksi. 

Lue lisää ja hyödyllisiä linkkejä 

Kansainvälisen rekrytoinnin opas