Kolme naista työskentelee pöydän ääressä.

Usein kysytyt kysymykset kansainvälisestä rekrytoinnista

1. Miten aloittaa kansainvälisen osaajan rekrytointi?

Ensinnä työnantajan kannattaa tunnistaa prosessin eri vaiheet, joita ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen liittyy. On myös hyvä varautua prosessin kestoon, mikäli työntekijä tarvitsee työn tekemiseen esimerkiksi oleskeluluvan ja/tai oikeuden harjoittaa tiettyä ammattia – kuten esimerkiksi terveydenhuollon tehtävissä. Sopivia osaajia voi löytää eri tavoin, niin Suomesta kuin ulkomailtakin. 


Tukea kansainvälisen osaajan rekrytoinnin suunnitteluun saat useilta eri julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta. Oman alueen toimijat ja palvelutarjonta kannattaa kartoittaa jo rekrytointiprosessin suunnitteluvaiheessa. Julkiset palvelut ovat yleensä osittain tai kokonaan maksuttomia. Hyvä paikka aloittaa on matalankynnyksen maksuton Work in Finlandin Työnantajaneuvonta, joka auttaa ja tukee Suomessa toimivia työnantajia läpi prosessin askel askeleelta. Lisätietoa muista julkisista ja yksityistä palveluntarjoajista löydät täältä.  

2. Miten työperäisen maahanmuuton prosessi etenee?

Työperäisen maahanmuuton prosessi vaihtelee sen mukaan, onko työntekijä EU-, ETA-maiden tai Sveitsin kansalainen vai tuleeko hän EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta.


EU-, ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomessa työskentelyyn. Heidän täytyy rekisteröidä oleskelunsa Suomeen muuton jälkeen, jos he aikovat oleskella Suomessa pidempään. EU-maiden, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisten tulee rekisteröidä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa ja Pohjoismaiden kansalaisten Digi- ja väestötietovirastossa.


Työntekijät, jotka eivät ole EU-, ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisia, tarvitsevat yleensä oleskeluluvan Suomessa työskentelyä varten. Oleskelulupaa voi hakea, kun henkilöllä on Suomessa työpaikka. Oleskelulupatyyppejä on useita erilaisia ja niihin voi tutustua tarkemmin Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla.


Työnantajan on tärkeä varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa ja että työntekijällä on tarvittavat todistukset työn tekemiseen tai lupa harjoittaa ammattia.


Yleensä työntekijä hakee oleskelulupaa ulkomailla ennen Suomeen muuttoa. Oleskelulupaa suositellaan haettavan Maahanmuuttoviraston EnterFinland.fi-palvelun kautta. Hakemuksen täytön jälkeen työntekijän tulee myös tunnistautua Suomen edustustossa tai VFS Globalin palvelukeskuksessa. Työnantajan velvoitteena on toimittaa hakemusta varten lisätietoja yrityksestä ja työtehtävästä. Vaadittavat työehdot ja mahdolliset liitteet voi toimittaa samassa EnterFinland.fi-palvelussa.


Work in Finlandin maksuton Työnantajaneuvonta auttaa ja neuvoo prosessin läpi askel askeleelta.

3. Milloin osaaja voi hakea työperusteista oleskelulupaa?

Oleskelulupaa työnteon perusteella voi hakea, kun henkilöllä on Suomessa työpaikka. 


Työnantajan tulee toimittaa tiedot työsuhteesta osana hakuprosessia.

 

Työnantajan on tärkeä varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa sekä hänellä on tarvittavat todistukset työn tekemiseen tai lupa harjoittaa ammattia.

Credits:

4. Mitä työnantajan tulisi huomioida palkkausprosessissa?

Työnantajan tulee ensin varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa ja että työntekijällä on tarvittavat todistukset työn tekemiseen tai lupa harjoittaa ammattia. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee Suomessa saada lupa harjoittaa ammattiaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.


Työnantajan tulee säilyttää ulkomaalaista työntekijää, työtehtävää ja työnteko-oikeutta koskevat tiedot työsuhteen aikana kaksi vuotta ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisen jälkeen. Säilytettävistä tiedoista tulee ilmetä ulkomaalaisen työntekijän henkilötiedot sekä työntekijän työnteko-oikeuden peruste.


Työnantajan tulee sen jälkeen tehdä TE-toimistolle työntekijäilmoitus, jos hän palkkaa työntekijän, joka ei ole EU-kansalainen, EU-kansalaiseen rinnastettava, tai tällaisen henkilön perheenjäsen, ja jolla on jo voimassa oleva oleskelulupa ja työnteko-oikeus. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työnantaja on jo ilmoittanut tai tulee ilmoittamaan työnteon ehdot työn perusteella tehtävän oleskelulupahakemuksen yhteydessä. Työntekijäilmoituksen voi tehdä työnantajan EnterFinland.fi-palvelussa.

 
Työnantajan tulee myös ilmoittaa työpaikan luottamushenkilöille ulkomaisten työntekijöiden nimet ja sovellettava työehtosopimus.

5. Voinko hakea oleskelulupaa työntekijäni puolesta?

Työntekijän tulee itse hakea oleskelulupaa. Työnantaja ei voi hakea oleskelulupaa työntekijän puolesta. Jos työntekijä hakee lupaa EnterFinland.fi-palvelussa, hän voi kuitenkin antaa työnantajalle luvan täydentää hakemustaan ja seurata sen käsittelyn vaiheita.

6. Mikä on työntekijäilmoitus ja kenen tulee se tehdä?

Työntekijäilmoitus tulee tehdä, kun työnantaja palkkaa työntekijän, joka ei ole EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ilmoitus on tehtävä myös viisumilla tai viisumivapaasti työskentelystä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä on EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen. Huomioithan, että ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työnantaja ilmoittaa työntekijän työehdot työperusteisen oleskelulupahakemuksen yhteydessä.  


Työntekijäilmoitusten teossa suosittelemme käyttämään työnantajan EnterFinland-palvelua. Muutoin ilmoituksen voi tehdä myös lähettämällä tiedot TE-toimiston työlupapalveluihin Turvaviesti-palvelun kautta. Lisätietoa lomakkeesta löytyy Työmarkkinatorin sivuilta kohdasta ”Täytä Lomake” ja viestin lähettämisestä TE-toimiston sivuilta.

Työntekijäilmoitus tulee tehdä, kun työnantaja palkkaa työntekijän, joka ei ole EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen ja kenellä on jo oleskelulupa sekä työnteko-oikeus.

Credits:

7. Voiko kevytyrittäjyyteen hakea Yrittäjän oleskelulupaa?

Ei. 


Lainsäädännöllisesti Suomessa ansiotarkoituksessa työtä voidaan tehdä vain joko yrittäjänä tai työsuhteisena työntekijänä. 

8. Miten voin tukea työntekijää Suomeen asettautumisessa?

Suomeen muuttavan, uuden työntekijän tukeminen on rekrytoinnin onnistumisen ja maahantulokokemuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Ennen työntekijän saapumista Suomeen on hyvä neuvoa muuttoon liittyvissä perusasioissa. Esimerkiksi monikieliseltä InfoFinland.fi -verkkosivulta löytyy hyvin tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai Suomessa jo asuvalle. 


Työhön perehtymisen lisäksi työntekijällä saattaa olla useita asioita hoidettavana muuton yhteydessä. Asettautumiseen liittyvät muun muassa viranomaisasioinnit, pankkitilin avaaminen, asunnon löytäminen, kielen oppiminen ja muut arjen sujumiseen liittyvät asiat.


Työnantaja voi auttaa työntekijää suunnittelemaan ja varaamaan viranomaisasiointeja varten tarvittavia käyntejä jo etukäteen. Monia viranomais- ja pankkipalveluita tarjotaan nykyään vain ajanvarauksella. Hyvällä suunnittelulla uuden työntekijän maahantulokokemus on sujuva ja työnteon aloitus mukavampaa.


Work in Finlandin maksuton Työnantajaneuvonta neuvoo mielellään ja kertoo saatavilla olevista palveluista.

9. Saako EU/ETA-kansalaiset työskennellä oleskeluluvatta?

Kyllä; EU-kansalaisella on rajoittamaton työnteko-oikeus Suomessa. 


Heidän pitää hakea EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä, jos he aikovat oleskella ja työskennellä Suomessa yhtäjaksoisesti pidempään kuin 3 kk. Yleensä tätä kutsutaan EU-rekisteröinniksi. EU-kansalaisilla on oltava voimassa oleva henkilökortti tai passi, joka todistaa henkilön kansalaisuuden. EU-kansalaiset saavat aloittaa työnteon heti, kun he ovat saapuneet Suomeen.


Pian saapumisen jälkeen heidän tulisi tehdä EU-rekisteröintihakemus sähköisen asiointipalvelu Enter Finlandin kautta, ja varata aika sekä vierailla henkilökohtaisesti paikan päällä Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Lue täältä lisätietoa EU-rekisteröinnistä.

10. Kuinka palkata henkilö 100% etätyöhön?

Mikäli henkilö asuu ulkomailla jo työsuhteen alussa ja hän tulisi tekemään työn ulkomailta käsin, käytetään tilanteesta termiä paikan päältä palkkaaminen. 


Tilanteessa, jossa suomalainen työnantaja palkkaa jo alun perin ulkomailla asuvan työntekijän paikan päältä ja työntekijä jää asumaan ja työskentelemään pysyvästi kyseiseen maahan, sovelletaan tilanteeseen lähtökohtaisesti yleensä kyseisen maan lainsäädäntöä. Tällaisissa tilanteissa työnantajan tulee selvittää kyseisen maan viranomaisilta, miten yrityksen tulisi toimia verotuksen, työlainsäädännön noudattamisen, sosiaaliturvamaksujen maksamisen sekä vakuuttamisen osalta. Lisäksi työnantajan pitää varmistaa, että työntekijällä on työnteko-oikeus työskentelymaassa.


On myös hyvä huomioida, että tilanteeseen vaikuttavat merkittävästi paikallinen lainsäädäntö. Suosittelemme työnantajaa tutustumaan tarkasti kyseisen maan lainsäädäntöön esimerkiksi kiinteän toimipaikan riskin näkökulmasta ja varmistamaan Suomen käytännöt liittyen esimerkiksi verotukseen, ilmoituksista tulorekisteriin ja mahdollisiin raportointi- ja tilitysvelvollisuuksiin niin Verolta kuin Eläketurvakeskukselta.


Work in Finlandin Työnantajaneuvonta ei valitettavasti kykene ottamaan kantaa muiden maiden lainsäädäntöön tai paikan päältä palkkaamiseen. 

Työnantajaneuvonnan asiakaspalvelija istuu työpöydän ääressä keskellä start-up-toimistoa - Work in Finland International Recruitment Advice Service for Employers

Maksuton kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta

Maksuton Work in Finland -työnantajaneuvonta palvelee valtakunnallisesti kaikkia työnantajia arkisin klo 9–15. Soita 0295 016 770 tai laita viestiä tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi.