IMAGO-valmennukset

Ihmisiä toimistolla.

Kehitä ja vahvista työnantajamielikuvaasi – erotu työmarkkinoilla ja löydä oikeat osaajat. Hae maksuttomiin IMAGO-valmennuksiin.

Kilpailu osaajista on alati kovempaa ja yhteiskunnan monimuotoistuessa yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän osaamista ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi ja pitämiseksi. Osaajien vakuuttamisessa ja sitouttamisessa työnantajamielikuvalla on valtava merkitys.

Vahva työnantajamielikuva on viesti vahvasta organisaatiosta. 

Credits:

IMAGO vahvistaa ymmärrystä työnantajabrändin, monimuotoisen rekrytointiosaamisen, monikulttuurisen ja sisältä vahvan yrityskulttuurin sekä työnantajamielikuvan kehittämisen merkityksestä liiketoiminnalle.

Hyödyt

IMAGO-valmennusten päätavoitteita ovat: 

  • kehittää työnantajamielikuvaa, joka kattaa paitsi yrityksen ulkoisen brändin myös kyvyn vastata työnhakijoiden ja työntekijöiden kasvaviin odotuksiin 

  • kehittää monimuotoista rekrytointi- ja perehdytysosaamista sekä monikulttuurisen yrityskulttuurin rakentamista 

  • antaa käytännön vinkkejä ja konkreettisia työkaluja oman yrityksen johtamisen ja työnantajamielikuvan kehittämiseen 

  • kehittää osallistuvien yritysten sisäistä kansainvälistymishalukkuutta sekä monimuotoisuusosaamista ja näin helpottaa rekrytointien onnistumista 

IMAGO haluaa sytyttää yrityksissä positiivisen kipinän, jonka avulla yritysten rohkeus ja kyky houkutella, perehdyttää ja sitouttaa osaajia kehittyy! Vahva työnantajakuva on viesti vahvasta organisaatiosta.  

Kenelle

IMAGO-valmennukset ovat maksuttomia ja käytännönläheisiä. Ne ovat suunnattuja pk-yritysten johdolle, HR:lle ja muille avainhenkilöille eri puolella Suomea niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Toimialarajoituksia ei ole. 

Toimi näin