Tutustu kumppaneihin

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on osa Suomen hallitusta ja luo edellytykset taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle kasvulle keskittymällä löytämään ammattitaitoisille ihmisille laadukkaita työpaikkoja sekä lisäämään tuottavuutta ja työllisyyttä. 


 
Lue lisää

KEHA

KEHA-keskus tukee Suomen ELY- ja TE-keskuksia suoraan ja vastaa hallinnollisten tehtävien ja toimintojen tehostamisesta sekä eri hankkeiden toteutuksen seurannasta. KEHA-keskus sekä työ- ja elinkeinoministeriö tuottavat yhteistyössä myös Job Market Finland -palvelua, joka tarjoaa sekä työmahdollisuuksia että palveluita työnantajille.

 

Lue lisää

EURES

EURES (European Employment Services) -palvelujen päätavoitteena on parantaa avoimuutta ja työmahdollisuuksista tiedottamista, parantaa elin- ja työoloja yli rajojen, auttaa työnhaussa ja rekrytoinnissa sekä helpottaa jäsenorganisaatioiden ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. 


 
Lue lisää

Maahanmuuttovirasto/Migri

Maahanmuuttovirasto on maahanmuuttoon, turvapaikkaan, pakolaisasemaan ja kansalaisuuteen liittyvistä asioista päättävä organisaatio, joka ylläpitää maan vastaanottojärjestelmää. Virasto toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja edistää hallittua maahanmuuttoa, hyvää hallintotapaa sekä ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. 
 
Lue lisää 

Työ- ja elinkeinotoimisto / TE-toimisto

TE-toimisto on valtion viranomainen, joka järjestää ja tuottaa työvoima- ja elinkeinopalveluja. TE-toimistojen palvelut on tarkoitettu työnhakijoille, työnantajille ja yrittäjille Suomessa.  


 
Lue lisää

Business Finland

Business Finland luo vaurautta ja hyvinvointia suomalaiseen yhteiskuntaan vauhdittamalla yritysten kestävää kasvua. Business Finland auttaa asiakasyrityksiä kasvamaan ja menestymään maailmanlaajuisesti, kehittämään ratkaisuja tulevaisuutta varten ja uudistamaan liiketoimintaansa rohkeasti. Business Finland on julkisen sektorin toimija ja osa Team Finland -verkostoa. 


 
Lue lisää

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset / ELY-keskukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehitystä huolehtimalla valtion toimeenpano- ja kehittämistehtävistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristöaloilla. Suomessa on yhteensä 15 ELY-keskusta, joiden tehtävänä on edistää alueiden kilpailukykyä, hyvinvointia ja kestävää kehitystä sekä hillitä ilmastonmuutosta. 


 
Lue lisää